Skip to content

huawei routerlarda kart sökülmesi ve aktif olmayan konfigürasyonun silinmesi

huawei routerler üzerinden bir kartın çıkarılmadan önce yazılımsal olarak öncelikle slotun enerjisinin kapatılması önerilmektedir.

slottan kart çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra slot üzerinde tanımlı olan ancak aktif olmayan konfigürasyonların silinmesi ihtiyacı bulunmaktadır.. bu konfigürasyon silinezse bu slota takılarak yeni bir kartta aktif olacaktır.

bu yöntemi kart değişimleri sırasında da kullanabilirsiniz. aşagıdaki 3 slot için yapılan örnek bir uygulama görülmektedir.

power off slot 3
yes
system-view
clear inactive-configuration slot 3
yes
quit

nokia routerlarda isis instance çıktısı

nokia sros routerlarda fazla sayıfa isis instance var ve isia all parametresi ile çıktıyı incelemek isterseniz cli da gereksiz satırlardan kurtulmak isterseniz aşagıdaki yöntemle ihtiyaç duymayacağınız satırlardan kurtulabilirsiniz.

show router isis all interface | match expression "---|===|Interfaces :|anycast|State|Type|No Mat" invert-match 

show router isis all interface ile alacağımız çıktı aşagıdaki şekildeysen

===============================================================================
Rtr Base ISIS Instance 0 Interfaces 
===============================================================================
Interface            Level CircID Oper   L1/L2 Metric   Type
                        State           
-------------------------------------------------------------------------------
system              L2  1    Up    -/0       p2p
router-B             L2  106   Up    -/90       p2p
router-C             L2  172   Up    -/100      p2p
-------------------------------------------------------------------------------
Interfaces : 3
===============================================================================

expression ve invert-match kullanarak elde edeceğimiz çıktı aşagıdaki şekilde olacaktır.

Rtr Base ISIS Instance 0 Interfaces 
system              L2  1    Up    -/0       p2p
router-B             L2  106   Up    -/90       p2p
router-C             L2  172   Up    -/100      p2p

pythonla metin şeklindeki zaman bilgisini ayrıştırmak

dateparser, datefinder gibi bir modul kullanma imkanınız yoksa metin şeklinde yazılmış bir zaman verisini nasıl işleyebiliriz basit bir örnek yapalım.

3 yıl 4 ay 5 gün 10 dakika şeklinde yazılmış bir zaman verisinin kaç dakika olduğunu hesaplayalım.

öncelikle uygun bir regex oluşturalım. daha optimize şekilde yazılabilir ancak ben aşagıdaki yapıyı kullanacağım.

desenler = {
  'YIL': re.compile(r'(\d+)\s*[Yy][İiIi][Ll]', re.I),
  'AY': re.compile(r'(\d+)\s*[Aa][Yy]', re.I),
  'HAFTA': re.compile(r'(\d+)\s*[Hh][Aa][Ff][Tt][Aa]', re.I),
  'GUN': re.compile(r'(\d+)\s*[Gg][ÜuUu][Nn]', re.I),
  'SAAT': re.compile(r'(\d+)\s*[Ss][Aa][Aa][Tt]', re.I),
  'DAKIKA': re.compile(r'(\d+)\s*[Dd][Aa][Kk][İiIi][Kk][Aa]', re.I),
  'SANIYE': re.compile(r'(\d+)\s*[Ss][Aa][Nn][İiIi][Yy][Ee]', re.I)
}

şimdide dakika dönüşü için gerekli hesaplamayı yapacağız listeyi oluşturalım.

dakika_donusturme = {
  'YIL': 365 * 24 * 60,
  'AY': 30 * 24 * 60,
  'HAFTA': 7 * 24 * 60,
  'GUN': 24 * 60,
  'SAAT': 60,
  'DAKIKA': 1,
  'SANIYE': 1 / 60
}

sırada ise metin bilgisini oluşturacak fonksiyonu yazalım.

def metin_ifadesinden_dakika_hesapla(metin_ifadesi):
  if not isinstance(metin_ifadesi, str) or metin_ifadesi == "":   
    return None
  
  zaman_birimleri = {}

  for birim, desen in desenler.items():
    eslesme = desen.search(metin_ifadesi)
    zaman_birimleri[birim] = int(eslesme.group(1)) if eslesme else 0

  toplam_dakika = sum(zaman_birimleri[birim] * dakika_donusturme[birim] for birim in zaman_birimleri)

  return int(toplam_dakika)

kodumuzu çalıştırdığımız zaman

"3 yıl 4 ay 5 gün 10 dakika" zaman verisi toplam 1756810 dakikadır

çıktısını elde ederiz.

python’da büyük veri kümelerinde ortalama değer hesaplama

ortalama değer bir veri kümesindeki sayıların toplamının eleman sayısına bölümü olarak hesaplanır.

bunu yapacak bir fonksiyon yazalım.

def ortalama_bul(veri_kumesi):
  toplam = sum(veri_kumesi)
  eleman_sayisi = len(veri_kumesi)
  ortalama = toplam / eleman_sayisi
  return ortalama

bu yöntem düşük boyutlu veri kümeleri ile çalışırken yeterli olacaktır ancak veri kümesi büyüdükçe dahah hızlı bir yöntem gerekecektir. bu durumu yapacağımız örnekle inceleyelim.

numpy ile belirli boyutta bir veri kümeisi oluşturarak oluşturduğum fonksyionda ve numpy nin mean metodu ile ortalama değeri hesaplamasını yapabilecek bir kod yazalım. hesaplamanın yapıldığını hesaplama adına basit bir time yöntemi eklemeyi unutmalım.

import numpy as np
import time

# Veri kümesinin ortalamasını bulan fonksiyon
def ortalama_bul(veri_kumesi):
  toplam = sum(veri_kumesi)
  eleman_sayisi = len(veri_kumesi)
  ortalama = toplam / eleman_sayisi
  return ortalama

# veri kümesi oluştur
veri_kumesi = np.random.rand(10000)

# numpy ile ortalama bulma
np_baslangic_zamani = time.time()
np_ortalama = np.mean(veri_kumesi)
np_bitis_zamani = time.time()
print(f"Numpy ile Ortalama hesaplama süresi: {np_bitis_zamani - np_baslangic_zamani} saniye")
print(f"Numpy ile Veri kümesinin ortalaması: {np_ortalama}")


# ortalama_bul fonksiyonunu kullanarak ortalama bulma
fonk_baslangic_zamani = time.time()
fonk_ortalama = ortalama_bul(veri_kumesi)
fonk_bitis_zamani = time.time()
print(f"Fonksiyon Ortalama hesaplama süresi: {fonk_bitis_zamani - fonk_baslangic_zamani} saniye")
print(f"Fonksiyon ile Veri kümesinin ortalaması: {fonk_ortalama}")

yukarıda kodda 10.000 adet veri için ortalama hesapları yapılmaktadır. kodu çalıştırdığımda elde ettiğim sonuç aşagıdaki gibidir.

Numpy ile Ortalama hesaplama süresi: 0.0 saniye
Numpy ile Veri kümesinin ortalaması: 0.5017341979294518
Fonksiyon Ortalama hesaplama süresi: 0.0 saniye
Fonksiyon ile Veri kümesinin ortalaması: 0.5017341979294502

veri boytunu katlayarak sonuçları kıyaslayalım. 100.000 değer için.

Numpy ile Ortalama hesaplama süresi: 0.0 saniye
Numpy ile Veri kümesinin ortalaması: 0.5008137222243555
Fonksiyon Ortalama hesaplama süresi: 0.0 saniye
Fonksiyon ile Veri kümesinin ortalaması: 0.5008137222243564

1.000.000 değer için

Numpy ile Ortalama hesaplama süresi: 0.0 saniye
Numpy ile Veri kümesinin ortalaması: 0.5000936635960163
Fonksiyon Ortalama hesaplama süresi: 0.046967267990112305 saniye
Fonksiyon ile Veri kümesinin ortalaması: 0.5000936635960234

hesaplamalarda ufak farklar görülmeye başladı. 10.000.000 için

Numpy ile Ortalama hesaplama süresi: 0.014102935791015625 saniye
Numpy ile Veri kümesinin ortalaması: 0.5002303952512933
Fonksiyon Ortalama hesaplama süresi: 0.5047390460968018 saniye
Fonksiyon ile Veri kümesinin ortalaması: 0.5002303952512889

aradaki fark artıyor. verimizi arttırmaya devam. 100.000.000 için

Numpy ile Ortalama hesaplama süresi: 0.09502911567687988 saniye
Numpy ile Veri kümesinin ortalaması: 0.49998983843975686
Fonksiyon Ortalama hesaplama süresi: 5.2369115352630615 saniye
Fonksiyon ile Veri kümesinin ortalaması: 0.4999898384397282

olarak bir çıktı elde ediyoruz. artık hesaplama süresini hissetmeye başladık. durmak yok veriyi büyütmeye devam

Traceback (most recent call last):
 File "D:\python\ortalama.py", line 13, in <module>
  veri_kumesi = np.random.rand(1000000000)
 File "numpy\\random\\mtrand.pyx", line 1218, in numpy.random.mtrand.RandomState.rand
 File "numpy\\random\\mtrand.pyx", line 436, in numpy.random.mtrand.RandomState.random_sample
 File "_common.pyx", line 307, in numpy.random._common.double_fill
numpy.core._exceptions._ArrayMemoryError: Unable to allocate 7.45 GiB for an array with shape (1000000000,) and data type float64

1 Milyar için hesaplama yapmak istediğimde ise numpy için kırılma noktasına gelmiş olduğumuz görüyoruz. numpy ile devam etmek istiyorsak veri kümesini bölerek işlem yapmalıyız. buna uygun basit bir kod yazalım.

import numpy as np
import time

# Veri kümesinin boyutu ve parça boyutu
veri_boyutu = 1000000000
parca_boyutu = 100000

# Ortalamaları saklamak için bir liste oluştur
ortalama_listesi = []

np_baslangic_zamani = time.time()

# Veri kümesini parçalara böl ve her parçanın ortalamasını hesapla
for _ in range(veri_boyutu // parca_boyutu):
  veri_kumesi = np.random.rand(parca_boyutu)
  ortalama = np.mean(veri_kumesi)
  ortalama_listesi.append(ortalama)

# Tüm parçaların ortalamasını hesapla
genel_ortalama = np.mean(ortalama_listesi)
np_bitis_zamani = time.time()

print(f"Veri kümesinin genel ortalaması: {genel_ortalama}")
print(f"Ortalama hesaplama süresi: {np_bitis_zamani - np_baslangic_zamani} saniye")

bu kod içinde parca_boyutu artııkça toplam hesaplama süresinin uzadığı görülmektedir.

işleri daha karmaşık hale getirmek istemiyorsak dask modulünü kullanmak farklı çözüm olacaktır.

import dask.array as da
import dask
import time

dask_baslangic_zamani = time.time()

# örnek veri kümesi oluştur
veri_kumesi = da.random.random(size=(1000000000,), chunks=1000000)

# Ortalama hesaplama
ortalama = da.mean(veri_kumesi)

# Dask hesaplamasını başlatma
with dask.config.set(scheduler='threads'):
  sonuc = ortalama.compute()

dask_bitis_zamani = time.time()

# Hesaplanan ortalama değeri ekrana yazdırma
print(f"Veri kümesinin ortalaması: {sonuc}")
print(f"Dask ile Ortalama hesaplama süresi: {dask_bitis_zamani - dask_baslangic_zamani} saniye")

dask ile çalışırkenden chunks değeri hesaplama sürenizi eklieyecektir. 1 milyar değer için 100 bin değeri bende en optimal sonucu veriyor.

1 milyar veri için dask ve numpy de en optimal parametreler ile elde edilen sonuçlar aşagıdaki gibi çıkmakta…

dasknumpy
1 milyar veri1 milyar veri
2.631504535675049 saniye5.981382369995117 saniye

buradaki kodlar en optimal kodlar olmayabilir ve daha hızlı yöntemler oluşturulabilir. ancak bu haliyle kişisel bigisayarımda 1 milyar ve üzeri veriler için dask kullanmak çok daha mantıklı geliyor.

hareketli ortalama ve standart sapma ile anomali tespiti örneği

bir zaman serisinde anormal noktaların tespitinde kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi hareketli ortalama ve standart sapma kullanmaktadır. basit bir python uygulaması yapalım…

çıktıdan görüleceği gibi doğruluk oranı tüm uygulamalar için işe yaramayabilir. anomali tespiti giriş seviye uygulamalarda kullanılabilir.

google dan beklenen yapay zeka destekli geliştirme aracı : duet ai

google geliştiriciler için duet ai yi duyurdu. şu an için kullabilmeniz için google cloud bir hesabınız olması gerekiyor. cloud üzerinde bir proje oluşturdukten sonra bu proje üzerinden devam edebiliyorsunuz. google ın cloud hesapları konusunda güncellemeyi kaçırmısım anlaışanki yeni proje oluşumu sırasında proje sayısının 15 ile sınırlı olduğu yönünde bir uyarı mesajı ile karşılaşmak sürpriz oldu.

projeyi oluşturduktan sonra vscode ile hemen denemek istedim ancak kurulum başarılı olsada duet chat bir türlü çalışmadı. pycharm ile devam etme kararı sonrasında sorunsuz duet chat i çalıştırabildim. ilk test tabiki Türlçe testi oldu. şu an için Türkçe desteği yok.

Sorry, I can only respond to English questions right now. If you would like help in another language, please visit our documentation website or contact our Customer Care team.

aynı soruya duet ai nin ve github copilot un verdiğin cevaplar aşagıdaki gibi. her iki kodda çalışmamakta ve ikisinede çalışır şekilde düzelttiremedim. 🙂

testleri yapıp vscode u tekrar açıp uzantılardan kaldırmandan önce son kez denediğimde duet chat çalışmaya karar verdiği anlaşıldı.

github copilot

import multiprocessing

def is_prime(n):

 if n <= 1:
  return False

 for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
  if n % i == 0:
   return False

 return True

def find_primes(start, end):

 primes = []
 for n in range(start, end):
  if is_prime(n):
   primes.append(n)

 return primes

if __name__ == "__main__":

 num_processors = multiprocessing.cpu_count()

 pool = multiprocessing.Pool(num_processors)

 chunks = [range(i, i + 100000) for i in range(0, end, 100000)]

 tasks = []
 for chunk in chunks:
  tasks.append((chunk[0], chunk[-1]))

 results = pool.map(find_primes, tasks)

 primes = []
 for result in results:
  primes += result

 print(primes)

github copilot

import math
import multiprocessing


def is_prime(n):
  if n <= 1:
    return False
  if n == 2:
    return True
  if n % 2 == 0:
    return False
  sqrt_n = math.isqrt(n)
  for i in range(3, sqrt_n + 1, 2):
    if n % i == 0:
      return False
  return True


def find_primes(start, end):
  primes = []
  for n in range(start, end):
    if is_prime(n):
      primes.append(n)
  return primes


def find_primes_multiprocessing(start, end, num_processes):
  pool = multiprocessing.Pool(processes=num_processes)
  chunk_size = (end - start) // num_processes
  ranges = [(start + i*chunk_size, start + (i+1)*chunk_size) for i in range(num_processes)]
  result = pool.starmap(find_primes, ranges)
  pool.close()
  pool.join()
  primes = sum(result, [])
  return primes


primes = find_primes_multiprocessing(0, 100000, 4)
print(primes)

linuxte oturum açmak için ilişkilendirilmiş kabuk tanımı

Bir kullanıcıya etkileşimli oturum açma yetkisi vermek isteniyorsa, kullanıcının bir kabuk ile ilişkilendirilmiş olması gerektiği unutulmamalıdır. web1 kullanıcı için ilişkilendirme bakalım

#grep web1 /etc/passwd

web1:x:5004:5005::/var/www/web1:/bin/false

çıktıdaki /bin/false bir kabuk ilişkilendirmesi yapılmadığı anlamına gelmektedir.. bunu genellikle güvenlik için tercih ederiz. oturum açabilmek için bir kabul tanımlayalım.

sudo usermod -s /bin/bash web1

şimdi test edelim.. promtta web1 i gördüğümüze işlem başarılı olmuştur.

root@cicekpc:~# su -l web1
web1@cicekpc:~$ 

eğer sizde olmadıysa /var/log/auth.log veya /var/log/secure log dosyaları incelenmesi gerekecektir.

bir video nun başlangıcından belirli bir süreyi kesmek

video düzenleyici yazılımlar ile bir video üzerinde istenilen alanlar kesilebilir ancak en hızlı yöntem

ffmpeg.org

adresinden işletim sisteminize uygun ffmpeg indirip kurmak ve aşagıdaki komut yapısını kullanmak olacaktır.

ffmpeg.exe -i 1.mp4 -ss 15 -c copy 1_kesilmis.mp4

bu komut 1.mp4 isimli videonun ilk 15 saniyesini keserek 1_kesilmis.mp4 olarak kaydetmesini sağlamaktadır..

Back To Top