Skip to content

ubuntu – 5 adımda vnc server

Öncelike gerekli paketleri kuralım.

kullanici@testsistemi:~$ sudo apt-get install x11vnc vnc-java
[sudo] password for kullanici:

Gerekli pakerler kurulduktan sonra bir kullanıcı şifresi oluşturalım.

kullanici@testsistemi:~$ x11vnc -storepasswd
Enter VNC password:
Verify password:
Write password to /home/kullanici/.vnc/passwd?   [y]/n y

Sıra firewall dan kullanacağımız portları aktif etmeye geldi. 5800 – 5900 u aktif ettikten sonra

kullanici@testsistemi:~$ x11vnc -forever -usepw -httpdir /usr/share/vnc-java/ -httpport 5800

ile çalıştıralım ve

http://sistem_makine_adresi:5800

ile bağlanalım. oluşturduğumuz şifre ile giriş yapabiliriz. En basit hali ile artık vnc sunucumuz hazır.

Back To Top