Skip to content

huawei routerlarda proxy arp örneği

küçük bir ağınız varsa ve topolojiniz aşağıdakine benzer şekilde bus veya star şeklindeyse merkezi noktalardaki routerlarda “proxy arp” aktif ederek ilave protokollerle uğraşmadan ağınızda aynı subnet içinde yer alan uç cihazlarınızı birbiri ile haberleştirebilir siniz.

burada dikkat edilecek nokta arp tablolarını şişirmemek ve subnet planlamasını sağlıklı yapabilmekte.

routerlar üzerine interfaceler için gerekli konfigürasyonu yapalım. RouterB de A ve C routerlarına bakan interfacelerde arp-proxy aktif ediyoruz.

[RouterA]
interface GigabitEthernet0/0/0                         
 ip address 10.1.1.2 255.255.0.0 
 
[RouterB]
interface GigabitEthernet0/0/0                         
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 arp-proxy enable                                                  
                                       
interface GigabitEthernet0/0/1                         
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0 
 arp-proxy enable 

[RouterC]
interface GigabitEthernet0/0/1                         
 ip address 10.1.2.1 255.255.0.0 

şsimdi kontrolleri yapalım.

[RouterB]display arp
IP ADDRESS   MAC ADDRESS   EXPIRE(M) TYPE    INTERFACE  VPN-INSTANCE 
                     VLAN/CEVLAN PVC           
------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1    5489-98fa-4abd      I -     GE0/0/0
10.1.2.2    5489-98fa-4abe      I -     GE0/0/1
------------------------------------------------------------------------------
Total:2     Dynamic:0    Static:0   Interface:2  

sadece kendi interfacelerini görüyoruz. uçtan uca ping testi yapalım

[RouterC]ping 10.1.1.2
 PING 10.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=170 ms
  Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=40 ms
  Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
  Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=10 ms
  Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=80 ms

 --- 10.1.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 10/66/170 ms

C routerindan A routerinin interfacesine erişebiliyoruz. amacımıza ulaşmış olduk. C üzerinde arp tablosuna bakalım

[RouterC]display arp
IP ADDRESS MAC ADDRESS EXPIRE(M) TYPE INTERFACE VPN-INSTANCE
VLAN/CEVLAN PVC
------------------------------------------------------------------------------
10.1.2.1 5489-9813-644d I - GE0/0/1
10.1.1.2 5489-98fa-4abe 20 D-0 GE0/0/1
10.1.2.2 5489-98fa-4abe 20 D-0 GE0/0/1
------------------------------------------------------------------------------
Total:3 Dynamic:2 Static:0 Interface:1

B routerindaki duruma eş zamanlı olarak bakalım. tüm interfaceler B routeri üzerinde yer almakta.

[RouterB]display arp
IP ADDRESS   MAC ADDRESS   EXPIRE(M) TYPE    INTERFACE  VPN-INSTANCE 
                     VLAN/CEVLAN PVC           
------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1    5489-98fa-4abd      I -     GE0/0/0
10.1.1.2    5489-98e7-7a78 20    D-0     GE0/0/0
10.1.2.2    5489-98fa-4abe      I -     GE0/0/1
10.1.2.1    5489-9813-644d 20    D-0     GE0/0/1
------------------------------------------------------------------------------
Total:4     Dynamic:2    Static:0   Interface:2  

huawei network ekipmanlarında vsi trafiğini izlemek

huawei network ekipmanlarıda cihaz desteğine göre bir servisin veya arayüz altında in trafiğini gözlemleyebilmek için istenilen servis veya arayüz altında bunu aktif etmeniz gerekmektedir. aynı durum vsi (Virtual Switching Instance) içinde geçerli. vsi servisi altında traffic-statistics enable ile aktif etmemiz gerekmektedir.

[huawei_ne40-vsi-vsi_ornegi]d th
#
vsi vsi_ornegi static
 pwsignal ldp
 vsi-id 101
 peer 10.10.100.1 upe
 peer 10.10.100.5 upe
 traffic-statistics enable
 mtu 1504
 encapsulation ethernet

vsi servisinin durumu kontrol edelim.

[huawei_ne40]display vsi name vsi_ornegi 
Vsi               Mem  PW  Mac    Encap   Mtu  Vsi   
Name              Disc  Type Learn   Type   Value State  
--------------------------------------------------------------------------
vsi_ornegi    static ldp  unqualify ethernet 1504 up 

servis up görülmektedir. şimdi vsi üzerinde trafiği kontrol edelim

[huawei_ne40]display traffic-statistics vsi vsi_ornegi
vsi-name: vsi_ornegi
Peer-address: 10.10.100.1
Negotiation-vc-id: 101
Statistics last cleared: never
Last 300 seconds input rate : 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Input: 0 bytes, 0 packets
Output: 4893 bytes, 55 packets
vsi-name: vsi_ornegi
Peer-address: 10.10.100.5
Negotiation-vc-id: 101
Statistics last cleared: never
Last 300 seconds input rate : 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Input: 1238799734 bytes, 854304 packets
Output: 13312287 bytes, 169831 packets

çıktıda vsi üzerindeki trafik görülmektedir. hangi uzak uç noktaya ne kadarlık bir trafik mevcut bunu görmek istiyorsak peer parametresi ise uzak uç adresi yazılmalıdır.

[huawei_ne40]display traffic-statistics vsi vsi_ornegi peer 10.10.100.1
vsi-name: vsi_ornegi
Peer-address: 10.10.100.1
Statistics last cleared: never
Last 300 seconds input rate : 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 26 bytes/sec, 0 packets/sec
Input: 0 bytes, 0 packets
Output: 20740 bytes, 230 packets

bu örneğimizde esas trafik 10.10.100.5 a doğru olduğu görülmektedir.

[huawei_ne40]display traffic-statistics vsi vsi_ornegi peer 10.10.100.5
vsi-name: vsi_ornegi
Peer-address: 10.10.100.5
Statistics last cleared: never
Last 300 seconds input rate : 4512758 bytes/sec, 3125 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 56240 bytes/sec, 658 packets/sec
Input: 3240729914 bytes, 2239660 packets
Output: 37656954 bytes, 458398 packets

huawei network ekipmanlarında flap tespiti

bir çok network ekipmanında gerekli önlemler alınmazsa devrelerin flap etmesi, interfacelerin looplanması gibi durumlar networkte istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. huawei cihazlarda eğer destekliyor ise flap eden interface ler konusunda bilgi alınabilir.. aşağıda farklı cihazlardaki sorgulama ve çıktılar görülmektedir.

 
display mac-address flapping record
 S : start time
 E : end time
(Q) : quit vlan
(D) : error down
------------------------------------------------------------------------------
Move-Time       VLAN MAC-Address   Original-Port Move-Ports  MoveNum
-------------------------------------------------------------------------------
S:2011-08-31 17:22:36 300  0000-0000-0007  Eth-Trunk1  Eth-Trunk2  81
E:2011-08-31 17:22:44

-------------------------------------------------------------------------------
Total items on slot 2: 1

 display mac-flapping information

----------------------chassis 1 slot 2 mac-flapping information-----------------
MAC Address  VLAN Current Port Source Port  Last Time      Time(s)
0000-0001-002c 1  GE1/2/0/25  GE1/2/0/20  2012-07-20 13:40:52 20
0000-0001-002d 1  GE1/2/0/25  GE1/2/0/20  2012-07-20 13:40:52 17

 --- 2 mac-flapping record(s) found ---

display mac-address flapping record 
Info: The mac-address flapping record does not exist.

huawei yönlendiricilerde slotlarda enerji kontrolü

huawei yönlendiriciler de kartlar sistem çalışırken çıkarıp – takılmayı teoride desteklese de olası riskleri minimize etmek adına kartları slotlara takıp çıkarmadan önce slotlardaki enerji açıp kapamak faydalı olacaktır. bunun için power komutunu kullanılabilir.

power on slot ?
  No slot is available

power off slot ?
 <1-2,5> The available slot

Back To Top