Skip to content

hareketli ortalama ve standart sapma ile anomali tespiti örneği

bir zaman serisinde anormal noktaların tespitinde kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi hareketli ortalama ve standart sapma kullanmaktadır. basit bir python uygulaması yapalım…

çıktıdan görüleceği gibi doğruluk oranı tüm uygulamalar için işe yaramayabilir. anomali tespiti giriş seviye uygulamalarda kullanılabilir.

Back To Top