Skip to content

linuxte oturum açmak için ilişkilendirilmiş kabuk tanımı

Bir kullanıcıya etkileşimli oturum açma yetkisi vermek isteniyorsa, kullanıcının bir kabuk ile ilişkilendirilmiş olması gerektiği unutulmamalıdır. web1 kullanıcı için ilişkilendirme bakalım

#grep web1 /etc/passwd

web1:x:5004:5005::/var/www/web1:/bin/false

çıktıdaki /bin/false bir kabuk ilişkilendirmesi yapılmadığı anlamına gelmektedir.. bunu genellikle güvenlik için tercih ederiz. oturum açabilmek için bir kabul tanımlayalım.

sudo usermod -s /bin/bash web1

şimdi test edelim.. promtta web1 i gördüğümüze işlem başarılı olmuştur.

root@cicekpc:~# su -l web1
web1@cicekpc:~$ 

eğer sizde olmadıysa /var/log/auth.log veya /var/log/secure log dosyaları incelenmesi gerekecektir.

Back To Top