Skip to content

alcatel 7353 isam reboot

neyin ne zaman lazım olacağı belli olmayabilir. alcatel 7353 isamı resetleme ihtiyacınız olursa aşağıdaki komut kullanılabilir.

login: isadmin
password: ********
Welcome to ISAM
leg:isadmin># admin equipment reboot-isam ?
with-self-test ! restart with selftest
without-self-test ! restart without selftest
leg:isadmin># admin equipment reboot-isam with-self-test

Back To Top