Skip to content

Bireysel Katılım Yatırımcısı Nedir?

iş kurma modelleri vb konularda az çok ilgili ve bilgi sahibiyseniz melek yatırımcı vb kavramlarını duymuşsunuzdur/biliyorsunuzdur. hazine bakanlığı girişimcilere ve yatırımcılara destek almak adına   15 Şubat 2013 tarih 28560 sayı “bireysel katılım sermayesi” hakkında bir yönetmelik yayınladı. bu yönetmelikte yatırımcılar “bireysel katılımcı yatırımcısı – bky” olarak nitelendirilmektedir. yönetmelik ile bky olan kişilere oldukça güzel vergi avantajları sağlanmıştır. ancak her isteyen bky olamamakta ve vergi avantajlarından faydalanamamaktadır. müştearlık tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

bky olarak yekilendirebilecek kişiler temel olarak

  • Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar
  • Tecrübeli yatırımcılar

şeklinde tanımlanıyor. bunlar yönetmelikte tabiki   netleştirilmiş durumda.

yüksek gelir sahibiyim diyebilmek için :

  • önceki iki yıl için gelir vergisi beyannamesinde “yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL” olması ve/veya kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL olması

gerekiyor. bu kriterlere uyuyarsanız ben bky olmak istiyorum diyerek müracat edebilirsiniz. ancak bende bu kadar para yok ben tecrübeliyim diyorsanız büroklarımız onuda düşünmüş ve

  • Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda iki yıl iş tecrübeniz varsa
  • banka ve/veya finansman şirketleri yerine girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür olarak iki yıl çalışırmışsanız
  • son beş yıl içinde iki yıl cirosu 25.000.000 TL üzerinde olan bir şirkette en az genel müdür yardımcısı ve/veya dengi pozisyonda da çalışırsanız çalıştıysanız
  • bir kuluçka merkezi veya teknoloji geliştirme merkezinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki en az üç şirketin her birine 20.000 TL sermaye koyan biriyseniz

devlet size bu konuda tecrübelisin ve BKY olabilirsiniz diyor. tabi bunu kafanıza görede yapamıyorsunuz. bir ağa dahil olmanız ve gerekli belgelerle onlar aracılığı ile ibraz etmenizi bekliyor.

eh bunların hepsi tamam bana bu BKY ne kazandıracak diyorsanız. kazancınız doğru bir yatırımsa şirketten elde edeceğiniz karın yanında kazanabileceğiniz avantajlar yönetmelikte aşagıdaki şekilde belirtilmiş.

  • (1) Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanmak için BKY’lerin Müsteşarlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına 25 inci madde kapsamında açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi desteğinden yararlanabilmesi için ilgili taahhüt tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılması zorunludur.
  • (2) BKY’ler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak sağlayan BKY’ler için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.
Back To Top