Skip to content

huawei routerlarda kart sökülmesi ve aktif olmayan konfigürasyonun silinmesi

huawei routerler üzerinden bir kartın çıkarılmadan önce yazılımsal olarak öncelikle slotun enerjisinin kapatılması önerilmektedir.

slottan kart çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra slot üzerinde tanımlı olan ancak aktif olmayan konfigürasyonların silinmesi ihtiyacı bulunmaktadır.. bu konfigürasyon silinezse bu slota takılarak yeni bir kartta aktif olacaktır.

bu yöntemi kart değişimleri sırasında da kullanabilirsiniz. aşagıdaki 3 slot için yapılan örnek bir uygulama görülmektedir.

power off slot 3
yes
system-view
clear inactive-configuration slot 3
yes
quit

huawei yönlendiricilerde slotlarda enerji kontrolü

huawei yönlendiriciler de kartlar sistem çalışırken çıkarıp – takılmayı teoride desteklese de olası riskleri minimize etmek adına kartları slotlara takıp çıkarmadan önce slotlardaki enerji açıp kapamak faydalı olacaktır. bunun için power komutunu kullanılabilir.

power on slot ?
    No slot is available

power off slot ?
  <1-2,5>  The available slot

alcatel sr üzerinde iom, mda, port konfigürasyon örnekleri

Alcatel servis routerlarda iom, mda ve port kongifürasyonu temel olarak aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirilir.

IOM konfigürasyon örneği

ferhatcicek_router# configure card 1
ferhatcicek_router>config>card# card-type iom-20g
ferhatcicek_router>config>card# no shutdown

MDA konfigürasyon örneği

ferhatcicek_router>config>card# mda 1
ferhatcicek_router>config>card>mda# mda-type m60-10/100eth-tx
ferhatcicek_router>config>card>mda# no shutdown

Port konfigürasyon örneği

ferhatcicek_router# configure port 1/1/1
ferhatcicek_router>config>port# no shutdown

Back To Top