Skip to content

pythonda dosya içeriği karşılaştırma

iki text dosya içeriği arasındaki farkları bulmak için temel olarak dosyaları satır satır olarak okuyup satıları karşılaştırmak gerekmektedir. bu işlemi kod olarak basitleştirme adına python kullanabilieceğiniz bir çok kütüphane bulunmaktadır. bunlardan en kullanışlarıdan bir tanesi difflib dir.

aşagıdaki örnekte importlardan sonra dosyaların içeriğindeki satırları bir diziye atadıktan sonra difflib de dizi girişlerini ve istediğimiz çıktıyı tanımlarıyoruz..

import difflib
from pathlib import Path

first_file_lines = Path('fileA.txt').read_text().splitlines()
second_file_lines = Path('fileB.txt').read_text().splitlines()

html_out = difflib.HtmlDiff().make_file(first_file_lines, second_file_lines)
Path('diff_output.html').write_text(html_out)
fileA.txtfileB.txt
first_file_lines = Path(‘fileA.txt’)
second_file_lines = Path(‘fileB.txt’)
first_file_lines = Path(‘fileA.txt’)
second_file_lines = Path(‘file2.txt’).read_text()

diff_output.html aşagıdaki şekilde görülecektir.

Back To Top