Skip to content

huawei ağ ekipmanlarında arayüzlerin lan/wan ayarı

huawei ağ ekipmanlarında destekleyen arayüzlerde wan ve lan modu ayarı yapılabilmektedir.

[fcicek-route]display device pic-status
Pic-status information in Chassis 1:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SLOT PIC Status   Type          Port_count Init_result  Logic_down 
1  0  Registered LAN_WAN_2x10GF_B_CARD 2     SUCCESS    SUCCESS  
1  1  Registered ETH_24xGF_B_CARD    24     SUCCESS    SUCCESS  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

örnekteki yönlendirici de 1 tane lpuf kartı ve 2 tane pic kartı olduğu görülmektedir. 1. pic 2 tane 10G arayüze sahip bir kartıdır.. bu arayüzler adında anlaşılabileceği üzere lan/wan modunda kullanılabilir.

huaweide lan modu öntanımlı konfigüasyon olarak gelmektedir.

örnek olması için şimdi 1/0/0 arayüzünün modunu değiştirelim.

[fcicek-route-GigabitEthernet1/0/0]display this
interface GigabitEthernet1/0/0
undo shutdown
eth-trunk 1
undo dcn

[fcicek-route-GigabitEthernet1/0/0]set transfer-mode ?
 lan LAN interface
 wan WAN interface
     

[fcicek-route-GigabitEthernet1/0/0]set transfer-mode wan
Error: Has configurations or the undo-shutdown state port, please clear them first.

yukarıda başarısız mod değişikliği teşebbüsünden görüleceği üzere arayüz altında konfigürasyon olmaması ve portun kapalı olması gerekmektedir. arayüz altındaki konfigürasyonu kaldırıp wan moduna alalım. mod değişikliği için “set transfer-mode ” komut dizilimini kullanıyoruz.

[fcicek-route-GigabitEthernet1/0/0]set transfer-mode wan
Info: Switch wan mode is succeed.
            
[fcicek-route-GigabitEthernet1/0/0]display this             
interface GigabitEthernet1/0/0
set transfer-mode wan
shutdown
undo dcn
Back To Top