Skip to content

Arduino : LM35 Sıcaklık Sensörü ile LCD li Termometre

analog veri alabileceğniz en ucuz ve kolay bulunabilen sensörlerden bir tanesi lm35 dir. lm35 ile hassas uygulamalar yapmanın doğru olmayacağını hatırlatmakta fayda var.

arduino üzerinde analog giriş farklı portları kullanabilirsiniz. bu örnekte lm35 in Vout bacağı arduino nun A0 bacağına bağlanmıştır. burada hangi pinin kullanılacağı okunan sıcaklık degerinin hesaplanmasında önemlidir.

bu örneğimiz için Sicaklik = (500.0 * Vin)/1023 formulü bizim hesaplamızda işimize yarayacaktır.

lcd olarak standart 16×2 bir lcd kullanılmaktadır. devre kullanılan potansiyemetere ve direnç srasıyla lcd parlaklık ayarını yapmak ve lcd yi korumak için kullanılmaktadır.

lm35_lcd_uno

uno r3 için kod :

int Vin; // Arduino A0 pinin kullanilacak degisken
float Sicaklik; // Sicakik degeri float olarak belirlenir

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// LiquidCrystal kutuphanesi ile lcd icin kullanacagimiz pinleri set edelim.
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
 // lcd nin satir ve sutun bilgisi
 lcd.begin(16, 2);
 // lcd nin 1. satirina ait bilgi mesaji
 lcd.print("Sicaklik: ");
}

void loop() {
 Vin = analogRead(0);  // A0 pin değerinin okunması
 Sicaklik = (500.0 * Vin)/1023; // A0 pininden okunan degerin sicaklik degerine cevrilmesi
 // set the cursor to column 3, line 1
 lcd.setCursor(3, 1);
  // Sicaklik degerini yazirma
  lcd.print("derece "); 
 lcd.print(Sicaklik); 
    
}

circuits.io platformunu test etmk için bu uygulamayı circuits.io üzerinde yapmıştım. https://circuits.io/circuits/2424060-lm35-lcd-uno-r3/ adresinden devrenin çalışır haline ulaşabilirsiniz.

Back To Top