Skip to content

Passport 7K/15K – Giriş

Ne zaman yazdım hatırlamıyorum, oldukça eski olmalı. Yazının bir parçasını kopyala yapıştır yapıyorum..

Passport 7K/15K son günlerde durumu pekte iyi olmayan Nortel Networks firmasının multiservice switch lerindendir. Türkiye de Türk Telekom altyapısında oldukça fazla kullanılan bu cihazlar Türk Telekom’un Turpak olarak adlandırdığı ağın temel yapı taşlarındandır.

Network altyapısında aynı iş için kullanılan ürünlerden üzerindeki işletim sistemi ve komut yorumlayıcısı ile ayrılmaktadır. Bu farklılık ve kullanıcı dostu olmayan komut yorumlayıcısı işkence haline gelebiliyor.  Bu yüzden dolayı komut takımını tam olarak bilmeyi ““ elinizin altında bir doküman olmasını gerektiriyor. Tabi ki CLI ile uğraşmaya gerek yok. Bunun için Nortel firmasının MDM ( Multiservice Data Management ) yazılımıda kullanılabilir.

Bu cihazlarda hem donanım hem de yazılım kısmı ağaç yapısı şeklinde inşa edilmiştir. Yaprakları izlemek veya yapraklar üzerinde tanımlama yapabilmek için öncelikli olarak gövdenin ve dalların tanımı yapmak veya yaprağın yolunu girmek gerekmektedir. Diğer bir deyişle bir portu aktif etmeden o port için tanımlama yapmak mümkün değildir.

Bu kadar temel bilgi yeter ayrıntısını isteyenler Nortel Networks un sitesinden gerekli bilgilere erişebilir.

Bu bilgiler yerine işletmeyle ilgili olarak temel CLI komutlarına bakmakta fayda var..

CLI deki kullanabileceğimiz en temel izleme komutu display komutudur. Display komutu ile sistem hakkındaki tüm bilgileri alabiliriz. Ağaç yapısı display komutu içinde geçerlidir. İşimize yarayacak olan izleme komutlarına kısaca inceleyelim.

display lp/*

Sistem   üzerinde hangi slotta hangi kart varsa bu komutla öğrenebiliriz.

1> display lp/*

Lp/*
  Use -noTabular to see the many hidden attributes.
+==+-----+----+-----+--------------------+------+------+-------
|Lp|osiAd|osiO|osiUs|   activeCard   |mainCa|spareC|restart
| | min |per | age |          |rdStat|ardSta|OnCpSwi
| |   |  |   |          | us | tus | tch
+==+-----+----+-----+--------------------+------+------+-------
| 0|unlck|ena |activ|Shelf Card/1    |availa|active|false
| 2|unlck|ena |activ|Shelf Card/2    |active|notPro|false
| 3|unlck|ena |activ|Shelf Card/3    |active|notPro|false
| 4|unlck|ena |activ|Shelf Card/4    |active|notPro|false
| 7|unlck|ena |activ|Shelf Card/7    |active|notPro|false
ok

display lp/2 sdh/*

Komutu ile 2. slotta karta takılı bulunan sdh kartının port durumu hakkında bilgi verir.

2> display lp/2 sdh/*

Lp/2 Sdh/*
  Use -noTabular to see the many hidden attributes.
+===+------+-----+----+-----+---+---+---+---+----+---+---+--+--+----------
|Sdh|snmpOp|osiAd|osiO|osiUs|los|lof|ais|rfi|utcr|txA|txR|s1|s1|  time
|  |erStat| min |per | age |  |  |  |  |  |is |di |R |T |
|  | us |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  | | |
+===+------+-----+----+-----+---+---+---+---+----+---+---+--+--+----------
| 0|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 0| 0| 43029269
| 1|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 45372422
| 2|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 0| 0| 45379943
| 3|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 0| 0| 45379943
| 4|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 45379943
| 5|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 0| 0| 15161966
| 6|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 45379943
| 7|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 0| 0| 45379700
| 8|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 45379829
| 9|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 37003501
| 10|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 36829827
| 11|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 35719921
| 12|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 35639686
| 13|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 33982814
| 14|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 0| 0| 33567020
| 15|up  |unlck|ena |busy |off|off|off|off|off |off|off| 2| 0| 33126103
ok

Sdh parametreleri OCX (STM-X)kartları içindir.  Eğer e3, e1 v.b. kartlar kullanılıyor ise sdh parametresi yerine karta uygun parametre kullanılır.

display lp/7 e3/*

Komutu 7. Slotta takılı olan e3 portları hakkında bilgi verir.

4> display lp/7 e3/*

Lp/7 E3/*
  Use -noTabular to see hidden attributes: osiUnknw, osiStby, osiAlarm,
  osiCntrl, osiProc, osiAvail, pf, puas, psas, pses, pes, pcv, lf, loss, lses,
  les and lcv.
+==+------+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----------+----------
|E3|snmpOp|osiAd|osiO|osiUs|los|lof|rxA|rxR|txA|txR|  time  |  efs
| |erStat| min |per | age |  |  |is |ai |is |ai |  seconds|
| | us |   |  |   |  |  |  |  |  |  |     |
+==+------+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----------+----------
| 0|down |unlck|dis |idle |on |on |off|off|off|on | 15665605|     0
| 1|down |unlck|dis |idle |on |on |off|off|off|on | 15665605|     0
ok

display lp/4 e1/*

4. slottaki e1 kartındaki portlar hakkında bilgi verir.

Linux un gelişmiş komut yorumlayıcıları ile yaygınlaşan tab tuşu ile komut tamamlama özelliği ne yazık ki passport için geçerli değil. Ancak komut yorumlayıcısı yazılan komut parçası bir diğer komut içinde aynı başlangıç içeriğine sahip değilse o komut olarak algılamaktadır.

“œ display lp/* “     ile “œ d lp/* “œ arasında bir fark yoktur.

Back To Top