Skip to content

Drupal – Google Adsense

Bir çok CMS de olduğu gibi tema yapısını bilinmesi bir çok işleminizi kolaylaştıracaktır.

Drupalda içeriğinizin içine google reklamları eklemek istiyorsanız tema dosyamızdaki

node.tpl.php

dosyasını düzenlememiz gerekmektedir. Aşagıki benim kullandığım çözüm bulunmakta.   node.tpl.php dosyası içinde <div class=”content”> kodunu buluyoruz ve buradan sonra aşagıdaki kodu ekliyoruz…

<?php if ($page): ?>

Google Adsense tarafından üretilen kod

<?php endif; ?>

<——– ornek node.tpl.php ————->

<div class=”content”>

<?php if ($page): ?>
<div style=”float: right; padding: 0px; margin: 0px;width: 210px;height: 210px; border-width: 0px 0px 10px 10px”>

<script type=”text/javascript”><!–
google_ad_client = “pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxx”;
google_ad_slot = “6789082865”;
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//–>
</script>
<script type=”text/javascript” src=”http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js”></script>
</div>
<?php endif; ?>

<?php print $content ?>
</div>

devlet daireleri ve kopyala yapıştır.

Teknolojinin devlet dairelerine getirdiği en büyük kolaylık herhalde kelime işlemci yazılımlarındaki kopyala – yapıştır özelliğidir.

Tüketiciyi aldatıcı içeriğe sahip bir takım reklamlara ilişkin olarak geri dönülen mesaj. “…..” ile ilgili kısım değiştirilerek hep aynı cevap veriliyor olmasına neden şaşırmıyoruz..

“……………………………….. reklam ve ilanlarında tüketicileri eksik veya yanlış bilgilendirdiğine ilişkin ilgide kayıtlı başvurunuz incelenmiştir. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için şikayetinize konu firma isimlerine, reklam örneklerinin asıllarına veya hangi tarihlerde hangi mecralarda yayımlandığı bilgisine, bu reklam ve ilanlarda yer alan hangi ifadelerin hangi mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği bilgileri ile başvurunuzda yer alan diğer iddiaları ispatlar nitelikteki tüm belge ve bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Reklam Kurulu Yönetmeliği’nin 9 ncu maddesinde; “œKurula başvurular yazılı olarak yapılır. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişinin adı veya ticari unvanı ve adresini içermeyen başvurular, Kurulca kabul edilemez. Şikayet edilen reklamın, yazılı ya da basılı olanlarının asılları dilekçesine eklenir. Eklenecek nitelikte olmayanların fotoğrafları başvuru sahibi tarafından sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden, ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve belgelerin 5 gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Back To Top