Skip to content

alcatel – epipe servisi oluşturma

epipe servisi iki nokta arasında bir bağlantı oluşturan bir servis türüdür. Yani bir VLL (Virtual Leased Line) dir. Müşteri için tamamiyle bir vll olarak çalışmaktadır. mac adresi öğrenimi gerekli olmamakla birlikte qos ve policy vb. uygulanabilmektedir.

Şimdi iki yönlendirici arasındaki bir epipe servis örneği yapalım. Bunun için

– yönlendiriciler üzerinde 100 ile müşterilerinin oluşturulduğunu
– yönlendiriciler arasında sdp lerin oluşturulduğu
– saplar için konfigürasyonların yapılmış olduğu varsayılacaktır.

öncelikle node A üzerinde epipe servisini oluşturalım.

config>service# epipe 500 customer 100 create
config>service>epipe$ description "œepipe-500 servisi- A nodu"
config>service>epipe# no shutdown

epipe-500 e A yönlendiricisinde kullanacağımız sapı ekleyelim. bu örnekte A ve B yönlendiricilerinde 1/1/3 portu ve 100 vlanını kullanacağız.

config>service>epipe# sap 1/1/3:100
config>service>epipe>sap# no shutdown

istenirse sap altında gerekli qos ve policy eklenebilir.

şimdi sıra servisimizi için spoke sdp yi eklemeye geldi. A-B yönlendiricileri arasında 200 id li sdp yi kullanacağız. Burada dikkat etmemiz gereken kritik bir nokta mevcut. Spoke sdp oluşturulurken

spoke-sdp sdp-id:epipe-servis-id create

formatı kullanılması gerekmektedir. Buna uygun olarak değerlerimizi girersek 

config>service>epipe# spoke-sdp 200:500 create
config>service>epipe>spoke-sdp$ no shutdown
config>service>epipe>spoke-sdp$ exit
config>service>epipe# no shutdown
config>service>epipe# exit all

A yönlendiricisi için gerekli konfigürasyonu tamamlamış durumdayız. Şimdi B yönlendiricisi içinde gerekli konfigürasyonu yapalım. İşletme açısından burada dikkat edilmesinde fayda olacak bir konu A yönlendiricisinde kulllanılan epipe servis id sini B yönlendiricisinde de kullanılmasıdır.

config>service# epipe 500 customer 100 create
config>service>epipe$ description "œepipe-500 servisi- B nodu"
config>service>epipe# no shutdown

config>service>epipe# sap 1/1/3:100
config>service>epipe>sap# no shutdown
config>service>epipe>sap#exit 

config>service>epipe# spoke-sdp 201:500 create
config>service>epipe>spoke-sdp$ no shutdown
config>service>epipe>spoke-sdp$ exit
config>service>epipe# no shutdown
config>service>epipe# exit all

huawei cihazlarda başlangıç mesajı

huawei switch – routerlara bağlantı sırasında kullanıcılara karşılama mesajı eklenmesi bazı durumlarda gerekebilir. bunun nasıl yapılacağına ve nasıl göründüğünü izleyelim

[Huawei]header shell information " Huawei TEST switchine hosgeldiniz " 
<Huawei>quit

User interface con0 is availablePlease Press ENTER.


Login authentication


Password:
Huawei TEST switchine hosgeldiniz
<Huawei>

huawei switchlerde timeout süresi ayarı

bir switch – router üzerinde konfigürasyon ile uğraşırken araya giren başka işler nedeniyle konfigürasyon işleminiz yarım kalır oturumumuz timeout olur.

huawei switch routerlarda konsol bağlantısı için bu sürenin nasıl konfigüre edileceğini konsol ayarları ile birlikte değiştirelim

cihaz üzerine erişim kontrolü user-interface altında yapılmaktadır.

system-view 
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]user-interface ?
 INTEGER<0,34-48,50-54>  The first user terminal interface to be configured
 console         Primary user terminal interface
 current         The current user terminal interface
 maximum-vty       The maximum number of VTY users, the default value is 5
 vty           The virtual user terminal interface 

[Huawei]user-interface console 0

konsol erişimi için bağlantı modu belirleyelim ve bağlantı sırasında girilecek şifremizi belirleyelim.

[Huawei-ui-console0]authentication-mode password 

[Huawei-ui-console0]set authentication password ?
 cipher Set the password with cipher text
 simple Set the password in plain text
	
[Huawei-ui-console0]set authentication password simple huawei

şimdi sırada konsol bağlantımızın timeout süresini ayarlamaya geldi. fabrika ayarlarında bu süre 10 dakikadır. bunu 20 dakika olarak ayarlayalım.

[Huawei-ui-console0]idle-timeout ?
 INTEGER<0-35791> Set the number of minutes before a terminal user times
          out(default: 10minutes)

[Huawei-ui-console0]idle-timeout 20 ?
 INTEGER<0-59> Set the number of seconds before a terminal user times
         out(default: 0s)
       

[Huawei-ui-console0]idle-timeout 20 0

huawei router ve switch geliştirici ve teşhiş modu – gizli komutlar

huawei router ve switchlerde  geliştirici  ve teşhiş  için iki ayrı  mode bulunmakta. cli dan “_h” komutu ile geliştirici modu aktif edilebilirlen “_d” ile teşhiş modu aktif edilebilmekte. bu mode aktif olduktan sonra promtta “-hidecmd” ve “-diagnose” ilave olarak gelmektedir.

[huawei]_h
Now you enter a hidden command view for developer's testing, some
commands may affect operation by wrong use, please carefully use it
with HUAWEI engineer's direction.
[huawei-hidecmd]
[huaweiy]_d
Now you enter diagnose command view.
[huawei-diagnose]
 

örnek olarak ne40e bir routerde geliştirici modunu aktif edelim bu modda gelen komutlara kısaca bir göz atalım. çıktı aşağıdaki gibidir

 

[huawei-ne40]_h
Now you enter a hidden command view for developer's testing, some commands may 
affect operation by wrong use, please carefully use it with HUAWEI engineer's 
direction.
[huawei-ne40-hidecmd]?
hidecmd view commands:
 _bgp_display_debuginfo_detail   display the detail information of debug
 _debugging             Enable system debugging functions
 _display              Display current system information
 _display-db-info          The db info
 _display-db-info6         The IPv6 db info
 _display-ip-routing-table-verbose Display route's all information
 _display-rm-detailed-info     Display RM detailed information
 _display-rm-mi-info        Display RM multiple instance information
 _display-rm-nqa-routes       Display NQA state tracked routes info
 _display-rm-routefib-statistics  Display the route fib information
 _display-rm-rpa-gr-state      Display RM GR status
 _display-rm-slice-statistic    display runtime of function related with
                   route calculation and download
 _display-rm-tasks         Display RM task information
 _display-rm-timer-records     Timer information
 _display-rm-timers         Display RM timer information
 _display-urt-table-info      The urt table info
 _display-urt-table-info6      The URT6 table info
 _fib                FIB refresh command 
 _fib6               FIB refresh command 
 _generate-ipv4-static-routes    Generate a lot of ipv4 static routes
 _generate-ipv6-static-routes    Generate a lot of ipv6 static routes
 _generate-rm-ipv4-static-routes  Generate a lot of ipv4 static flapping
                   routes
 _ha                High available command
 _igmp-group-report         Sending IGMP or MLD report
 _igmp-static-group         Generate many group membership protocol
                   specific static group routes
 _mld-group-report         Sending IGMP or MLD report
 _mld-static-group         Generate many group membership protocol
                   specific static group routes
 _mpls               Configure LSP trigger policy
 _terminal             Setting of terminal 
 _test               IP module
 _user-interface          Configure the user terminal interface
 acl-offset-set           Set mpls acl offset parameters 
 acm                Display current system information 
 active               active 10ge-port
 ada-nqa              ADA-NQA Module debugging
 add                add 
 adjust-voltage           adjust voltage
 alarm               Fault Manage 
 allocate              Allocate 
 aps-send              Send k1k2 bytes to remote device for test
 arp-ping              ARP-ping
 atm                
 attrib               Change file attributes
 auto-recover            over load auto recover
 backup               Backup information
 bfd                Specify BFD(Bidirectional Forwarding
                   Detection) configuration information
 bgp                Border Gateway Protocol(BGP)
 block-priority           Priority of interface
 btrc                Delete traced objects 
 capture-packet           enable capturing packet
 ce-ping              Ce-ping tool
 chain               chain information
 change               Change something
 channel              Channel
 check               check
 cib                Customer Information Base
 clear               Reset operation
 clocklock             Switch
 close               close
 config-change-trap         the trap of config changed
 configuration           Configuration interlock
 cpu-packet             Packets reported to the CPU
 create               FIB6 create a bgpkeyswitch information
                   packet
 datasync              data synchronization
 debug               Debug
 debug-cpos             CPOS card info 
 debug-fr-cpos           CPOS card info 
 debug-switch            SPU Debug Into Switch 
 debugging             Enable system debugging functions
 delete               delete one table
 dhcp-server            set dhcp server.
 dip-startup            Ignore DIP4 error for force startup
 display              Display current system information
 download              Download information
 dustproof             Air filter cleaner information
 eagfy-debug            Eagfy information
 efm                EFM module
 efu                Efu command group 
 enable               Reset current rrpp statistic information
 equip               Set equip test mode
 fan                Fan information
 fastfeeling            Fastfeeling enable
 fault-management          Fault Manage 
 fe                 Forward Engine Commands
 fib6                FIB6 command 
 fibm                FIBM status and configuration information 

 fpga-set              fpga set
 geqd                
 get                Display current system information
 ha                 Enable/Disable HA Version check of Master
                   and Slave 
 ha-test              Test tool for HA performance
 hdlc                Information of HDLC
 igmp                Specify parameters for IGMP
 info-center            Specify information center configuration
                   information
 ip                 Specify IP configuration information 
 ip-pool              Pool
 ipc                IPC information
 ipc-pgp              IPC information
 ipc-send              Ipc Send
 ipoe-que-protect          IPoE message queue protect
 ipv4                config ipv4 forward mode
 ipv6                
 ipv6-nsr-test           ipv6-nsr-test 
 isis                Intermediate System to Intermediate System
                   (ISIS) routes
 l2-multicast            Specify parameters for Layer 2 multicast
 l2-multicast-ipv6         Specify parameters for Layer 2 multicast
 l2if                Layer Two Interface Management
 lcm-checksum            LCM checksum
 lcm-debug             Lcm debug command
 license              Active license file
 lldp                Link Layer Discovery Protocol
 load                Download information
 load-balance            Specify load balance mode
 loop-detect            Configure loop detect
 loopback              Loop back mode 
 looptest              LoopTest
 lpu-startup            Set lpu board startup mode 
 mac-address            Set mac-address
 mac-limit             MAC limit
 mac-ping              Mac ping
 mac-populate            Populate an OAM MAC to FDB entry
 mac-purge             Purge an OAM MAC from FDB entry
 mc                 multicast diagnose command
 mcast_nsrbk_control        NSR backup encapsulation control
 mcast_rtbk_hogtime         Realtime backup schedule control
 memory-leak            Memory-leak command
 memset               Specify value of memory
 mld                Specify parameters for MLD
 modify               modify table
 monitorbus             MonitorBUS
 more                Display the contents of a file 
 mos-debugging           MOS debugging information
 mpls                Specify MPLS(Multiprotocol Label
                   Switching) configuration information
 mpu                mpu board
 msdp                Specify MSDP(Multicast Source Discovery
                   Protocol) configuration information
 msend               Send multicast data
 mtrace               Trace route to multicast source
 mts                Modem to shell 
 multicast             Specify multicast configuration
                   information
 natpt               Specify NATPT(Network Address
                   Translation-Protocol Translation)
                   configuration information
 np                 Set NP offline mode
 nps                Nps module operating commands
 nse-dbg              The collection of some useful tools
 nse-key              Add, delete or search a key
 nse-prob              open data prob and catch data
 nse-read              Read operation
 nse-show              Display information
 nse-write             Write operation
 ntp-service            Specify NTP(Network Time Protocol)
                   configuration information
 open                set
 ospf                Open Shortest Path First (OSPF)
 ospfv3               OSPF version 3 for IPv6
 packet               data packet
 paf                Update PAF file
 patch               Patch subcommands
 pe-modify             Modify PE Entry
 pe-set               Set value of...
 pe-test              Test
 pea-add              add one table
 pea-del              delete table
 pea-delete             delete one table
 pea-set              config
 pea-simulate            simulate
 pea-test              
 performance-meter         Performance meter command
 pic                PIC 
 pim                PIM status and configuration information
 pim_hogtime            Configure PIM HOG TIME
 ping                Send echo messages
 pnp                DHCP client plug and play
 policeman             Task schedule Policeman
 port                Configure port shaping max-value
 pppuser-offline-convert      Configure PPP user Offline Reason 
 print               Hot enable
 quit                Exit from current command view
 rbs-test              Test the RBS
 reread               reread
 reset               Reset operation
 restart              Reset chasis or whole system or slot with
                   soft-boot mode command
 resume               Resume system task
 return               Exit to user view
 rip                The rip protocol configuration 
 ripng               The RIPng Configurations 
 risi-module            module name
 rpc-pgp              IPC information
 rpr                Specify RPR configuration information
 rs485               RS485
 save                Save file
 send                send
 sensor-alarm            enable/disable sensor alarm
 sensor-config           Sensor config
 set                set next-bootmode infomation
 set-ospf-param           Configure OSPF performance parameters
 shapping587            587 Debugging switch control 
 simulate              Simulate operation
 simulate-fast-down-interrupt    Fastfeeling simulate interrupt
 slave               Specify HA command
 smooth-upgrade           smooth upgrade
 snmp-agent             Specify SNMP(Simple Network Management
                   Protocol) configuration information
 socket-monitor           Switch of sock-monitor
 srvcfg               SRVCFG
 start               start for inspect function
 stop                stop for inspect function
 suspend              Suspend system task
 switch               Switch SFU or LPU synchronization clock
                   command 
 switch-chip            Switch-chip
 switch-port            Operate to the SERDES interface channels
 synchronize            synchronize
 synclock              Mpu Syn Lock
 tcam-check             TCAM detecting cofiguration commands
 terminal              Set the terminal line characteristics
 test                test
 test-aaa              Accounts test
 test-command            Test command switch for external test
 test-log              test-log
 total-run-time           clear total run time
 trace               Set Trace Option
 tracert              Trace route to host
 transmission-alarm         Transmission alarm from SDH or SONET
 trigger              Trigger various conditions for testing
                   recording function 
 ucm                UCM(User Connection Management) module
 undo                Cancel current setting
 update               Update Trunk Infomation 
 vp                 VP information
 vp-pgp               IPC information
 vp-send              Ipc Send
 vpn-force-del           Delete the Stale VPN Instance forcefully
 vrbd                Display version information

huawei quidway ekipmanlarında arayüz konfigürasyonun temizlenmesi

cli üzerinden tanımlama  yapanların en sinir olduğu konulardan birisidir kullanılması gereken arayüzler de  geçmişte yapılan tanımların  kırıntıların kalması ve bunların temizlenmesidir. kimi üreticilerin bu gibi durumlarda çözümleri olmasa da huawei firmasının quidway serisi gibi cihazların üzerindeki os lar buna izin verebilmekte..

quidway serisi cihazlarda bunun için cli da clear komutunu kullanıyoruz. genel kullanımı aşağıdaki gibi. komutu girdikten sonra bizden konfigürasyonu silip portu kapatılması yönünde onay alınacak.

[quidway-test] clear configuration interface gigabitethernet 1/1/1
Warning: All configurations of the interface will be cleared, and its state will be shutdown. Continue? [Y/N]: Y

gerekli onay işlemini verdikten sonra bize aşagıdaki şekilde bir bilgi satırı gelecektir. interface içine girerek mevcut konfigürasyonuna baktığımızda konfigürasyonun silindiğini ve interface in kapatıldığını görürüz.

Info: Total execute 7 command (s), 7 successful, 0 failed. "“ this will prompt a total removal of 7 configuration interface

[quidway-test] interface gigabitethernet 1/1/1
[quidway-test-GigabitEthernet1/1/1] display this
#
interface GigabitEthernet1/1/1
shutdown

alcatel sr üzerinde iom, mda, port konfigürasyon örnekleri

Alcatel servis routerlarda iom, mda ve port kongifürasyonu temel olarak aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirilir.

IOM konfigürasyon örneği

ferhatcicek_router# configure card 1
ferhatcicek_router>config>card# card-type iom-20g
ferhatcicek_router>config>card# no shutdown

MDA konfigürasyon örneği

ferhatcicek_router>config>card# mda 1
ferhatcicek_router>config>card>mda# mda-type m60-10/100eth-tx
ferhatcicek_router>config>card>mda# no shutdown

Port konfigürasyon örneği

ferhatcicek_router# configure port 1/1/1
ferhatcicek_router>config>port# no shutdown

huawei AR 3200 – paket yakalama

<Huawei>  system-view
[Huawei]  acl 2013 match-order auto
[Huawei-acl-basic-2013]  rule permit
[Huawei-acl-basic-2013]  quit
[Huawei]  capture-packet interface gigabitethernet 1/0/0 acl 2013 destination file paket_cicek.cap terminal car cir 128 time-out 100 packet-num 50 packet-len 60  

bu yapı sonrası 50 paket flash içerisinde paket_cicek.cap dosyasına (  flash:/packet_cicek.cap ) kaydedilecektir.

[Huawei]

Packet: 1
——————————————————-
ff ff ff ff ff ff 00 e0 fc 01 00 08 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 00 e0 fc 01 00 08 02 01 01 03
00 00 00 00 00 00 0b 01 01 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
——————————————————-

Packet: 2
——————————————————-
ff ff ff ff ff ff 00 e0 fc 01 00 08 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 00 e0 fc 01 00 08 02 01 01 03
00 00 00 00 00 00 0b 01 01 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
——————————————————-

kaynak : huawei.com

Huawei NE40E Evrensel Hizmet Yönlendirici

huawei ne40e evrensel hizmet yönlendiricilerinin karşılaştırma tablosu aşagıdaki gibidir.


 

Öznitelik NE40E-X16 NE40E-X8 NE40E-X3
Anahtarlama
Kapasitesi
12.58 Tbps 7.08 Tbps 1.08T bps
İletme
Performansı
3200 Mpps 1600 Mpps 300 Mpps
Yuva Sayısı 2 MPUs(1:1 yedek), 4 SFUs(3+1 yedek) ve 16 LPUs dahil 22 yuva 2 SRUs(1:1 yedek), 1 SFUs(2+1 yedek) ve 8 LPUs dahil 11 yuva 2 MPUs(1:1 yedek) ve 3 LPUs dahil 5 yuva
Boyut
(G×D×Y)
442mm × 650mm × 1420mm (32 U) 442mm × 650mm × 620mm (14 U) 442mm × 650 mm × 175mm (DC 4 U)

442mm × 650 mm × 220mm (AC 5 U)

Maksimum
güç
tüketimi
5360 W (40 G)

6500 W (100 G)

2800 W (40 G)

3300 W (100 G)

1100 W
Tam yapılandırmadaki ağırlık 267 kg 130 kg 41 kg (DC)

51 kg (AC)

Arayüz
Tipi
10GE- LAN /WAN GE/FE

OC-192c/STM-64c POS OC-48c/STM-16c POS

OC-12c/STM-4c POS OC-3c/STM-1c POS

Kanalize OC-3/STM-1 OC-3c/STM-1c ATM

OC-12c/STM-4c ATM E3/CT3

CE1/CT1 E1/T1

IPv4 Statik yönlendirme protokolü ve RIP, OSPF, IS-IS ve BGP-4 gibi IPv4 dinamik yönlendirme protokollerini destekler.
IPv6 IPv4’ten IPv6’ya geçiş için çeşitli teknolojileri destekler: manüel tünel yapılandırmaları, otomatik tünel yapılandırmaları, IPv6-IPv4 (6-4) tünelleme, Genel Yönlendirme Kapsüllendirmesi (GRE) tünelleme ve Tesis İçi Otomatik Tünel Adresleme Protokolü (ISATAP) tünelleme.

IPv6 üzerinden IPv4 tünelleme ve IPv6 Servis Sağlayıcı Uç Router (6PE)’i destekler.

IPv6 statik yönlendirme protokolünü destekler.

RIP Gelecek Nesil (RIPng), OSPFv3, IS-ISv6 ve BGP4+ gibi IPv6 dinamik yönlendirme protokollerini destekler.

IPv6 komşu saptama ve yol Maksimum İletim Birimi (PMTU) saptamayı destekler.

İletim Kontrol Protokolü 6. Sürüm (TCP6), ping IPv6, traceroute IPv6, soket IPv6, statik IPv6 Etki Alanı Adı Sistemi (DNS), IPv6 DNS sunucusunu belirleme, Küçük Dosya Transfer Protokolü (TFTP) IPv6 istemci ve IPv6 politika tabanlı yönlendirmeyi destekler.

İnternet Kontrol Mesaj Protokolü 6. Sürüm (ICMPv6) Yönetim Bilişim Tabanı (MIB), Kullanıcı Datagram Protokolü 6. Sürüm (UDP6) MIB, TCP6 MIB ve IPv6 MIB’i destekler.

MPLS TE üzerinden LDP, VPLS, H-VPLS, VPN’de politika tabanlı yönlendirmeyi destekler.

Martini ya da Kompella modunda MPLS L2VPN’leri destekler.

VLL/VPLS erişimli L3VPN’leri destekler.

QinQ, MPLS/BGP L3VPN ve AS arası VPN Seçenek A/B/C’yi destekler.

Asenkron Transfer Modu (ATM) E1, ATM Üzerinden Ters Çoklama (IMA) ve Zaman Paylaşımlı Çoklama (TDM) PWE3’ü destekler.

MPLS-TP’yi destekler

Katman 2
özelliği
IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE 802.3ad ve IEEE 802.1ab’yi destekler.

Spanning Tree Protokolü (STP), Hızlı Spanning Tree Protokolü (RSTP), Çoklu Spanning Tree Protokolü (MSTP), RRPP, DHCP+, VLAN anahtarlama ve kullanıcı ilişkilendirmeyi destekler.

Güvenilirlik BGP GR, IS-IS GR ve OSPF GR’yi destekler.

LDP GR, Kaynak Koruma Protokolü (RSVP) GR ve Durmadan İletmeyi (NSF) destekler.

VLL/VPLS/L3VPN GR/NSF’yi destekler.

Çok noktaya NSF’yi destekler.

BGP/IS-IS/OSPF/LDP/RSVP-TE/PIM/ISSU Durmadan Yönlendirmeyi (NSR) destekler.

Servis Kesintisiz Yazılım Yükseltmeyi (ISSU) destekler.

Ağ İçi Yönlendirme Protokolleri (IGP), BGP ve çok noktaya yönlendirmeyi hızlı yakınsamayı destekler.

IP/LDP/VPN/TE/VLL FRR’yi destekler.

IP Oto FRR’yi destekler.

Statik yönlendirme protokolü ve IS-IS, RSVP, LDP, TE, Label Switched Path (LSP), PW, OSPF, BGP, VRRP, PIM ve RRPP gibi protokoller için BFD’yi destekler.

RRPP’yi destekler.

MPLS OAM ve Ethernet OAM, Y.1731’i destekler.

Hizmet yönlendiricleri yedekleme, PW yedekleme ve PWE3 uçtan uca korumayı destekler.

E-Ana Hat, E-APS, E-STP’yi destekler.

QoS Ağırlıklı Randomize Erken Algılama (WRED), maksimum sekiz CT’li DS-TE kapasite, beş düzeyli H-QoS programlama, VLL/PWE3 QoS ve MPLS H-QoS’yi destekler.

Last mile QoS’yi destekler.

IPoE erişimli kullanıcıların çok noktaya kopyalanmasını destekler.

Çok noktaya yayın IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3, IGMP trafik gözetleme, çok noktaya VPN ve IPv6 çok noktaya yayını destekler.

Statik çok noktaya yönlendirmeleri destekler.

Çok noktaya yönlendirme protokollerini destekler: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, Çok noktaya yayın kaynağı Keşif Protokolü (MSDP) ve Çoklu protokol BGP (MBGP).

Hem çok noktaya yayın hem de TE kurulumunu destekler.

Çok noktaya CAC’ı destekler.

Güvenlik ACL filtreleme, URPF, GTSM, DHCP Trafik Gözetlemeyi destekler.

Anti-ARP saldırısı、anti-DOS saldırısını destekler.

MAC adres sınırlama, MAC ile IP arasında bağlantı kurmayı destekler.

SSH, SSH v2’yi destekler.

NetStream’i destekler.

IPSec’i destekler.

Çevre

gereksinimleri

Uzun süreli ortam sıcaklığı: 0℃ ila 45℃

Kısa süreli ortam sıcaklığı: ““5℃ ila +55℃

Uzun süreli bağıl nem: %5 ila %85, yoğuşmasız

Kısa süreli bağıl nem: %0 ila %95, yoğuşmasız

Çalışma yüksekliği: 3000 metreden alçak

 

kaynak: huawei.com

Allied Telesyn AR410

Pek kullanılmasa hala bir yerlerde karşımıza çıkma olasılığı mevcut ve alışılmış konfigurasyon ve komut dizininden farkı nedeniyle pekte sevilmeyecek bir router.

bu yazıda E1 modülü bulunan bir AR410 router için gerekli minimum konfigurasyonu yapacagız.

Ancak bunun için routera konsol veya ethernet arayuzunden baglanmalıyız. Fabrika ayarlarındaki kullanıcı adı ve şifresi aşagıdaki gibidir.

Kullanıcı adi : manager
Şifre : friend

Şimdi router komut yorumlayıcısına girip gerekli konfigurasyonu yapabiliriz. Öncelikle uzak uç konfigurasyonumuzu yapalım.

>show config dynamic

ile mevcut çalışan konfigurasyonu

>show config

ilede aktif olan konfigurasyon dosyasını

>show file

ilede mevcut dosyaları görebiliriz.

Benim tavsiyem router ayarı için aktif komutları kullanmayın bunun yerine aktif konfigurasyonu dosyasını edit ile açın

>edit config.cfg

ve konfigurasyon dosyası üzerinde istediginiz değişikliği yaptıktan sonra aktif edin. Buradaki editör linuxte “joe” editörüne benzemektedir. Ctrl-H ile editör hakkında yardım alabilirsiniz.

# SYSTEM configuration
# kullanilacak yardim dosyasi ve kullanilacak router isimini girelim.

set help=400-232a.hlp
set system name=”isyeri_a_uzak_uc”

# USER configuration
# kullanici adi – sifresi ve erisim sifrelerini tanimalayalim

set user=manager pass=e0931e07c27a80951bbd7a1688a4ac72ff priv=manager lo=yes
set user=manager desc=”Manager Account” telnet=yes

# E1 arayuzu kullanacagimiz icin gerekli tanimlari yapalim

# PRI configuration
set pri=bay0.pri0 mode=tdm
# TDM configuration
create tdm group=isyeri interface=bay0.pri0 unstructured
# PPP configuration
create ppp=0 idle=60 over=tdm-isyeri

# IP configuration

# kullanacagimiz ip tanimlarini yapalim.
# ip aktif edelim

enable ip
# ppp arayuzu icin gerekli ip ayarlarini mask degerlerini girelim
add ip int=ppp0 ip=172.16.1.2 mask=255.255.255.252
# eth arayuzunde kullanacagimiz ip ve maski girelim
# 10.1.2.2 router ip miz olacak ve uzak agdaki varsayilan ag gecidi adresimiz olacak.

add ip int=eth0 ip=10.1.2.2 mask=255.255.255.240
# yonlendirme tanimlarini yapalim
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=ppp0 next=172.16.1.1

Şimdide merkezinde bulunan router ayarlarını yapalım..

# SYSTEM configuration
# kullanilacak yardim dosyasi ve kullanilacak router isimini girelim.

set help=400-232a.hlp
set system name=”isyeri_a_uzak_uc_merkez”

# USER configuration
# kullanici adi – sifresi ve erisim sifrelerini tanimalayalim

set user=manager pass=e0931e07c27a80951bbd7a1688a4ac72ff priv=manager lo=yes
set user=manager desc=”Manager Account” telnet=yes

# E1 arayuzu kullanacagimiz icin gerekli tanimlari yapalim

# PRI configuration
set pri=bay0.pri0 mode=tdm
# TDM configuration
create tdm group=isyeri interface=bay0.pri0 unstructured
# PPP configuration
create ppp=0 idle=60 over=tdm-isyeri

# IP configuration
# kullanacagimiz ip tanimlarini yapalim.
# ip aktif edelim

enable ip
# ppp arayuzu icin gerekli ip ayarlarini mask degerlerini girelim
add ip int=ppp0 ip=172.16.1.1 mask=255.255.255.252
# eth arayuzunde kullanacagimiz ip ve maski girelim
# 10.1.1.180 router ip miz olacak

add ip int=eth0 ip=10.1.1.180 mask=255.255.255.0
# eth icin yonlendirme tanimlarini yapalim
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=eth0 next=10.1.1.2
# ppp icin yonlendirm tanimlarini yapalim
add ip rou=10.1.2.1 mask=255.255.255.240 int=ppp0 next=172.16.1.2

Cisco – Telnet mi, SSH mi?

SSH varken güvenliğe önem verken hiç kimse telnet kullanmayı tercih etmez… Bunun için Cisco swith router ımızda eğer ssh desteği varsa

!
line vty 0 X
transport input ssh
!

yaparak sadece ssh e izin verebiliriz. Burada X catalyst 3750 için 15 olacak. Diğer modeller için kullanma kılavızuna bakmakta fayda var…

Back To Top