Skip to content

huawei network ekipmanlarında mevcut yapılandırmaları sıfırlamak

bazı zamanlarda yapılandırmayı sıfırdan yapmak bir zorunluluk veya tercih olacaktır. bu gibi durumlarda huawei ekipmanları üzerindeki mevcut yapılandırmalardan kurtulmanın en kolay yöntemi bir çok network ekipmanında olduğu gibi açılış sırasında işletilen yapılandırma dosyasını / ayarlarını yok etmek ve ekipmanı yeniden başlatmaktır.

huawei de bu yapmak için konfig moda girmeden “reset saved-configuration” ile konfigürasyon dosyasını silerek sürece başlıyoruz.

<r6>reset saved-configuration 
Warning: The action will delete the saved configuration in the device.
The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]:Y
Warning: Now clearing the configuration in the device.
Apr 30 2019 23:57:46-08:00 r6 %%01CFM/4/RST_CFG(l)[2]:The user chose Y when deci
ding whether to reset the saved configuration.
Info: Succeeded in clearing the configuration in the device.

sonrasında ise network ekipmanımızı reboot ediyoruz… promttan görüleceği üzere örneğimizde router konfigürasyonu sıfırlanmış oldu.

<r6>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Warning: All the configuration will be saved to the configuration file for the n
ext startup:, Continue?[Y/N]:N
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and then e
xecute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:Y
Apr 30 2019 23:57:57-08:00 r6 %%01CMD/4/REBOOT(l)[3]:The user chose Y when decid
ing whether to reboot the system. (Task=co0, Ip=**, User=**)
<r6>####################
<Huawei>
Back To Top