Skip to content

python da flask-mail kullanarak eposta gönderimi

Flask-Mail kütüphanesini kullanarak python da basit bir eposta gönderme uygulaması yapalım. öncelikle

pip install Flask-Mail

ile flask-mail kurulumu yapalım… flask-mail da SMTP konfigürasyonu için kullanılabilecek parametreler aşagıdaki gibi tanımlanmış.

  MAIL_SERVER : varsayılan ‘localhost’
  MAIL_PORT : varsayılan 25
  MAIL_USE_TLS : varsayılan False
  MAIL_USE_SSL : varsayılan False
  MAIL_DEBUG : varsayılan app.debug
  MAIL_USERNAME : varsayılan None
  MAIL_PASSWORD : varsayılan None
  MAIL_DEFAULT_SENDER : varsayılan None
  MAIL_MAX_EMAILS : varsayılan None
  MAIL_SUPPRESS_SEND : varsayılan app.testing
  MAIL_ASCII_ATTACHMENTS : varsayılan False

programda ihtiyaçımız sırasında gerekli güncellemeleri yapacağız. mail gönderimi sırasında ise

flask_mail.Message(subject='', recipients=None, body=None, html=None, sender=None, cc=None, bcc=None, attachments=None, reply_to=None, date=None, charset=None, extra_headers=None, mail_options=None, rcpt_options=None)

uygun şekilde yapılandırmak gerekecek.

  subject – email subject header
  recipients – list of email addresses
  body – plain text message
  html – HTML message
  sender – email sender address, or MAIL_DEFAULT_SENDER by default
  cc – CC list
  bcc – BCC list
  attachments – list of Attachment instances
  reply_to – reply-to address
  date – send date
  charset – message character set
  extra_headers – A dictionary of additional headers for the message
  mail_options – A list of ESMTP options to be used in MAIL FROM command
  rcpt_options – A list of ESMTP options to be used in RCPT commands

simdi bu bilgileri kullanarak basit kodumuzu yazalım.. gerekli kütüphaneleri import ederim

from flask import Flask
from flask_mail import Mail, Message

app = Flask(__name__)
mail= Mail(app)

smtp konfigürasyonumuzu yapalım.. ben aylık 500 kadar bedava eposta gönderilimize izin veren mailtrap servisini için konfigürasyon yapacağım..

app.config['MAIL_SERVER']='smtp.mailtrap.io'
app.config['MAIL_PORT'] = 2525
app.config['MAIL_USERNAME'] = '81e0d22cd4b15'
app.config['MAIL_PASSWORD'] = '94355a1553f58'
app.config['MAIL_USE_TLS'] = True
app.config['MAIL_USE_SSL'] = False
mail= Mail(app)

eposta içeriğini, gönderici ve alıcıda tanımlayalım

    msg = Message('Test Mesajı', sender =  'ferhatcicek@mailtrap.io', recipients = ['iletisim@ferhatcicek.com'])
    msg.body = "Bu bir test mesajıdır"
    mail.send(msg)
    return "Eposta gönderildi."

artık kodumuz hazır durumda…

#app.py - flask-mail kullanarak eposta gönderimi
from flask import Flask
from flask_mail import Mail, Message

app = Flask(__name__)
mail= Mail(app)

app.config['MAIL_SERVER']='smtp.mailtrap.io'
app.config['MAIL_PORT'] = 2525
app.config['MAIL_USERNAME'] = '81e0d22cd4b15b'
app.config['MAIL_PASSWORD'] = '94355a1553f58b'
app.config['MAIL_USE_TLS'] = True
app.config['MAIL_USE_SSL'] = False
mail= Mail(app)

@app.route("/")
def index():
  try:
    msg = Message('Test Mesajı', sender =  'ferhatcicek@mailtrap.io', recipients = ['iletisim@ferhatcicek.com'])
    msg.body = "Bu bir test mesajıdır"
    mail.send(msg)
    return "Eposta gönderildi."
  except Exception as e:
    return(str(e))

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug = True)

flask run -h 0.0.0.0 -p 8080 yazarak kodumu çalışrarak tarayıcımıza http://localhost:8080 yazdığımızda epostamızın iletildiğine ait bilgilendirme mesajını alacağız… mesaj gönderme kısmını bir döngü içine alarak toplu eposta gönderimide yapabilirsiniz…

Back To Top