Skip to content

AÖF online sınava yaparsa

AÖF 2023 de sınavları online yapma kararı almış. bende bir öğrenciyim ve bir tandığımın attığı linkte tıkladım ve sonuç beklediğim gibi… Ülkenin genel durumu burada belli oluyor. Herkes çalışmadan üretmeden en kısa yoldan köşeyi dönme derdinde. üye sayısı sürekli artıyor. şu an 10000 üzerinde kişi sürekli bir birine sınava giren varmı soru varmı diye soru soruyor… işin garip tarafı elle tutulur veride yok. 🙂

Neler oluyor güzel ülkemde……………

Bir takım dış güçler onlara köle olmuş insanlarıda kullanarak ülkemi karıştırmaya yeni gündemler oluşturmaya bir yandanda ceplerinin doldurmaya devam ediyorlar…..

İlk okul birden başlayarak zorla beynimizin içine işlenmeye – ezberletilmeye çalışılan ve kimi zaman sevgili hocalarımında gayretleriyle yeter artık dediğim ve zaman zaman nefret ettiğim gençliğe hitabeyi bugünlerde hatırlamak, benimsemek gerekiyor…..

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dagıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

K. ATATÜRK 20 Ekim 1927.

İ.T.Ü. ilk 500 de

İTÜ bünyesinde kurulan 560 işlemcili süperbilgisayar 1993 yılından bugüne kadar düzenli olarak dünyadaki süperbilgisayarların listesini tutan top500.org da 353 sırada kendine yer buldu.
İşlem gücü üst sıralarla karşılaştırıldıgında, kıyaslama açısından söyle bir örnek verirsek pekte yanlış olmaz sanırım. Üst sıralardaki süperbilgisayarları p4 core duo 2 işlemcili bir bilgisayara benzetirsek bizim süperbilgisayarımız 386 tabanlı bir bilgisayar oluyor. Bu konudada diger teknik konularda oldugu gibi daha alacak çok yolumuz var. Ancak böyle bir projenin hayata geçirilmiş olması oldukça güzel. Altı ay sonra yeniden yapılacak olan listede Türkiye adının yer olması zor gibi gözüküyor.
Umarım ülkemizdeki süper bilgisayarların sayısı gerek kamu gerekse özel kuruluşlarda artar ve bilimsel bilimsel araştırmalarda kullanılır ve bu listede her geçen yıl daha fazla süperbilgisayar yer alır. Gönül isterki proje kapsamında maksimum derecede Türk kaynaklarından faydalanılır, paramız yurt dışına çıkmaz.

Top500.org da yer alan süper bilgisayar hakkında bilgiler aşagıdaki gibi. Top500 Linkpark test sonuçlarına bakmaktadır.

System Family HP Cluster Platform 3000
System Model HP DL360 G5 Cluster
Computer DL360 G5 Cluster, Xeon 2.33 Ghz, Infiniband
Vendor Hewlett-Packard
Application area Not Specified
Installation Year 2006

Processors 560
Rmax(GFlops) 3288.1
Rpeak(GFlops) 5219.2
Nmax 0
Nhalf 0

Back To Top