Skip to content

raspberry pi üzerine webmin kurulumu

aslında kurulumu gerçekleştirmek oldukça basit. http://www.webmin.com/deb.html adresinden güncel paket bilgisini öğrenerek kıyayolunu kopyalayarak raspberry pi üzerine indiriyoruz.

pi@raspberrypi:~ $ wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.900_all.deb
--2019-02-23 21:50:12-- http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.900_all.deb
prdownloads.sourceforge.net (prdownloads.sourceforge.net) çözümleniyor... 216.105.38.13
prdownloads.sourceforge.net (prdownloads.sourceforge.net)[216.105.38.13]:80 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 301 Moved Permanently
Yer: http://downloads.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.900/webmin_1.900_all.deb [izleyen]
--2019-02-23 21:50:13-- http://downloads.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.900/webmin_1.900_all.deb
downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net) çözümleniyor... 216.105.38.13
Bağlantı tekrar kullanılıyor: prdownloads.sourceforge.net:80.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 302 Found
Yer: https://kent.dl.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.900/webmin_1.900_all.deb [izleyen]
--2019-02-23 21:50:14-- https://kent.dl.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.900/webmin_1.900_all.deb
kent.dl.sourceforge.net (kent.dl.sourceforge.net) çözümleniyor... 212.219.56.185
kent.dl.sourceforge.net (kent.dl.sourceforge.net)[212.219.56.185]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 15846232 (15M) [application/octet-stream]
Kayıt yeri: `webmin_1.900_all.deb'

webmin_1.900_all.deb        100%[===============================================================>] 15,11M 1,97MB/s  in 10s   

2019-02-23 21:50:25 (1,46 MB/s) - `webmin_1.900_all.deb' kaydedildi [15846232/15846232]

sıra kurulum işlemine geldi.

pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --install webmin_1.900_all.deb 
Daha önce seçili olmayan webmin paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 140139 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: webmin_1.900_all.deb ...
Paket açılıyor: webmin (1.900) ...
Ayarlanıyor: webmin (1.900) ...
Webmin install complete. You can now login to https://raspberrypi:10000/
as root with your root password, or as any user who can use sudo
to run commands as root.
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (232-25+deb9u9) ...

şimdi raspberryinin ip adresini öğrenelim

i@raspberrypi:~ $ hostname -I
192.168.1.5 192.168.5.1 

webmin 10000 portunu kullanıyor. tarayıcımıza adresi yazalım
https://192.168.1.5:10000
karşılama ekranı aşağıdaki gibidir.

kullanıcı adı : pi
şifre : raspberry
bilgileri webmine ilk giriş için geçerlidir. giriş sayfamız aşağıdaki gibidir.

webmin yönetici şifresi resetlemek

bir hata yaptınız ubuntu üzerine webmin yüklediniz ve yönetici şifresi ile sorun yaşıyorsanız aşağıdaki şekilde yönetici şifrenizi resetleyebilirsiniz.

farklı bir dağıtım kullanıyorsanız dizin yapılarında ufak farklılıklar olabilir…

# /usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin root "yeni şifreniz"

Sonrasında

https://localhost:10000/

Adresinden yeni sifrenizle erişebilirsiniz

Back To Top