Skip to content

pythonla metin şeklindeki zaman bilgisini ayrıştırmak

dateparser, datefinder gibi bir modul kullanma imkanınız yoksa metin şeklinde yazılmış bir zaman verisini nasıl işleyebiliriz basit bir örnek yapalım.

3 yıl 4 ay 5 gün 10 dakika şeklinde yazılmış bir zaman verisinin kaç dakika olduğunu hesaplayalım.

öncelikle uygun bir regex oluşturalım. daha optimize şekilde yazılabilir ancak ben aşagıdaki yapıyı kullanacağım.

desenler = {
  'YIL': re.compile(r'(\d+)\s*[Yy][İiIi][Ll]', re.I),
  'AY': re.compile(r'(\d+)\s*[Aa][Yy]', re.I),
  'HAFTA': re.compile(r'(\d+)\s*[Hh][Aa][Ff][Tt][Aa]', re.I),
  'GUN': re.compile(r'(\d+)\s*[Gg][ÜuUu][Nn]', re.I),
  'SAAT': re.compile(r'(\d+)\s*[Ss][Aa][Aa][Tt]', re.I),
  'DAKIKA': re.compile(r'(\d+)\s*[Dd][Aa][Kk][İiIi][Kk][Aa]', re.I),
  'SANIYE': re.compile(r'(\d+)\s*[Ss][Aa][Nn][İiIi][Yy][Ee]', re.I)
}

şimdide dakika dönüşü için gerekli hesaplamayı yapacağız listeyi oluşturalım.

dakika_donusturme = {
  'YIL': 365 * 24 * 60,
  'AY': 30 * 24 * 60,
  'HAFTA': 7 * 24 * 60,
  'GUN': 24 * 60,
  'SAAT': 60,
  'DAKIKA': 1,
  'SANIYE': 1 / 60
}

sırada ise metin bilgisini oluşturacak fonksiyonu yazalım.

def metin_ifadesinden_dakika_hesapla(metin_ifadesi):
  if not isinstance(metin_ifadesi, str) or metin_ifadesi == "":   
    return None
  
  zaman_birimleri = {}

  for birim, desen in desenler.items():
    eslesme = desen.search(metin_ifadesi)
    zaman_birimleri[birim] = int(eslesme.group(1)) if eslesme else 0

  toplam_dakika = sum(zaman_birimleri[birim] * dakika_donusturme[birim] for birim in zaman_birimleri)

  return int(toplam_dakika)

kodumuzu çalıştırdığımız zaman

"3 yıl 4 ay 5 gün 10 dakika" zaman verisi toplam 1756810 dakikadır

çıktısını elde ederiz.

Back To Top