Skip to content

alcatel omniswitch konsol ayarlarını değiştirmek

Bazı özel uygulamalarda temel konsol portu ayarları sorun yaratabilir. Bu durumlarda konsol port ayarlarımızı değiştirmek istersek

baud rate – > 9600
parity – > none
data bits (word size) – >  8
stop bits – >1
flow control – > none

ile konsol aracılığı ile bağlantı yapıyoruz.

-> modify boot parameters

den sonra

Boot > boot serialbaudrate 19200
Boot > boot serialparity even
Boot > boot serialwordsize 7
Boot > boot serialstopbits 2

gerekli değişikliği yaptıktan sonra kontrollerimizi yapalım

Boot > show
Edit buffer contents:
Serial (console) baud : 19200
Serial (console) parity : even
Serial (console) stopbits : 2
Serial (console) wordsize : 7

istenilen ayarları gördükten sonra

Boot > commit file
Boot > commit system

gerekli kayıt işlemini yapalım.

Boot > exit

ile boot arayüzünden çıkarız.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top