skip to Main Content

emo her zamanki gibi para derdinde

Değerli Üyemiz,

14 Şubat 2017 Salı günü TMMOB EMO Genel Merkezi tarafından tüm EMO Ankara Şubesi üyelerine bilgilendirme amacıyla bir SMS gönderilmiştir.

Ancak bu bilgilendirme sadece Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili olmayıp sizlerin aidatlarını doğrudan EMO Genel Merkezi hesabına yatırmanız için yönlendirici bilgileri de içermektedir.

Hepinizin de bildiği gibi EMO demokratik merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Üye ile ilişkiler ve tüm mesleki faaliyetler EMO`nun ülke genelindeki 14 Şubesi ve bu Şubelere bağlı temsilcilikler üzerinden sürdürülmektedir. EMO Yönetim Kurulu da ülke genelinde tüm eşgüdümü sağlama ve EMO Genel Kurulu`nda alınan kararlar doğrultusunda merkezi politikaları belirlemekle görevlidir.

EMO Şubeleri, üye aidatları, mesleki denetimler ve diğer faaliyetlerinden doğan gelirlerinin %17`sini yukarıda kısaca belirttiğimiz merkezi faaliyetlerin sürdürülebilmesi için EMO Genel Merkezi`ne göndermektedir.

EMO Ankara Şubesi, EMO Mali İşler Yönetmeliği`ne titizlikle uyan bir şubedir ve Ocak 2017 sonu itibari ile EMO Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine uyduğu gibi EMO`ya yaklaşık 1.000.000 (BİRMİLYON) TL fazladan ödeme yapmış durumdadır. Yani EMO Ankara Şubesi EMO Ana Yönetmeliği çerçevesinde EMO`ya karşı yükümlülüklerini sürdürmüştür ve sürdürmeye devam edecektir.

Bilindiği gibi EMO Yönetim Kurulu, geçtiğimiz Ekim 2016 itibariyle doğrudan şube faaliyeti olan Test ve Ölçüm faaliyetlerini EMO Ana Yönetmeliği`ne aykırı bir şekilde EMO Ankara Şubesi özelinde kendisi yapma kararı almış ve hatta EMO Ankara Şubesi`nin bu tür faaliyetlerde bulunmaması için de gerekli bürokratik engelleri de oluşturmuştur. Bu durum açık bir şekilde şube hukukunun hiçe sayılması ve şube gelirlerine el konulması anlamına gelmektedir.

EMO Genel Merkezi dünkü SMS ile yaptığı Ferdi Kaza Sigortası bilgilendirmesi adı altında EMO Ankara Şubesi aidatlarına da el koymaya çalışmaktadır.

Gerek TMMOB Ana Yönetmeliği gerekse EMO Ana Yönetmeliği`ne aykırı olan bu hukuksuzluğu kabul etmediğimiz gibi tüm diğer şubelerde olduğu gibi EMO Ankara Şubesi`nin de üye aidatlarını kendisinin toplaması, beraberinde de üyelerinin kayıtlarının tutulmasında bağlı şube olarak görevli ve yetkili olduğunu belirtmek isteriz. Şubemiz Üyelerine hizmet etmek ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekenleri yapmak üzere sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye devam edecektir.

Siz değerli üyelerimizin şubemize sahip çıkma doğrultusunda üye aidatlarınızı geçmişte olduğu gibi yine EMO Ankara Şubesi hesabına yatıracağınızdan eminiz.

Aidatlarınızı aşağıdaki yöntemlerle ödeyebilirsiniz.

A.  Nakit ödemek isterseniz;

1.   Şube ya da Temsilciliklerimizi ziyaret ederek,

2.   Aşağıdaki hesap numarasına ÜYE SİCİL NUMARANIZI da belirterek gönderebilir yada otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

Banka Hesap Numarası:

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Türkiye İŞ Bankası A. Ş. Ankara Necatibey Şubesi

Hesap No: 4222 0258792

IBAN No: TR360006400000142220258792

B.  Kredi kartıyla ödemek isterseniz;

1.   Şubemizi ziyaret ettiğinizde kredi kartınızdan dilerseniz tek çekim, dilerseniz taksitli olarak ödeyebilirsiniz. Türkiye İş Bankası A. Ş, Garanti Bankası A. Ş. kredi kartlarınızla 9 ay, Yapı Kredi Bankası A. Ş kredi kartınızla 12 ay taksitle ödeyebilirsiniz.

2.   Şubemiz Üyelik işlemleri birimini arayarak işyeri ziyareti talep edebilirsiniz. İşyerinize getireceğimiz POS cihazı ile istediğiniz kredi kartından aidat ödemenizi gerçekleştirebilirseniz.

Her türlü sorunuz için iletişim: 0.312.231.4474/121

Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinizi de Şubemize gelerek ya da arayarak alabilirsiniz.

Tüm üyelerimizin bilgilerine sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz,

 

Saygılarımızla,

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

 

rektör atamalarında yeni düzenleme

MADDE 85- 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“œDevlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm

telekom ve bilişim dünyasında fetö

BTK BASIN AÇIKLAMASI

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ-PDY terör örgütü ilişkili darbeci bir grup ülkemizin demokratik hukuk düzenine yönelik darbe girişiminde bulunmuş olup, bu girişim Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması ve takdire şayan birlikteliği ile engellenmiştir. Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, milletin ve devletin geleceğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve yapılara, terör örgütleriyle ilişkili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara karşı yürütülen mücadelemiz amansız ve tavizsiz bir şekilde devam etmektedir.

20 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla, Kurumumuzda merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 741 Kurum personelinden, pasif görevlerde istihdam edilen 170’i açığa alınmış ve bu kişiler hakkında soruşturma süreci başlatılmıştır. Kurum destek hizmetlerinde çalışan 58 personel de ayrıca görevden alınmıştır.

Bununla birlikte; imtiyaz sözleşmelerindeki hükümler uyarınca imtiyaz sözleşmesi sahibi Telekomünikasyon işletmecilerinde terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin kamu hizmeti niteliğinde bulunan iletişim hizmetlerinde mevcut istihdam edilenlerin değerlendirilmesi, yeni istihdamların da önlenmesi hususunun Kurumumuzca titizlikle takip edileceği ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli müeyyidenin uygulanacağı,

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI
Karar Tarihi : 18.07.2016
Karar No : 2016/İK/334 Gündem
Konusu :Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Gerekleri .
KARAR :

Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ ile imzalanan “œ1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin” 44, 46 ve 47. maddeleri; “œIMT ““ 2000/UMTS altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile hizmetlerinin sunulmasına ilişkin imtiyaz sözleşmesinin” 39, 40 ve 41. maddeleri; “œSayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki IMT Alt Yapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesinin” 30, 31, 40 ve 43. maddeleri ile Türk Telekomünikasyon AŞ ile imzalanan “œTelekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin” 29, 31 ve 40. maddeleri gereğince;

Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı kalkışma, darbe ve terör faaliyetleri başta olmak üzere milli güvenliği ve kamu düzenini ihlal eden faaliyet ve eylemlerde bulunan terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin işletmecilerde herhangi bir şekilde istihdam edilmesinin ön lenmesini teminen, İşletmecilerin düzenli olarak denetlenmesi, takip edilmesi, her türlü tedbirin alınması ile bu konulara ilişkin usulün belirlenmesi için icraya yetki verilmesi , gerektiğinde ilgili mevzuat uyarınca müeyyide uygulanmak üzere Kurul’a sunulması hususlarına karar verilmiştir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

bugünlerin en çok haber yapılan konulardan birisi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesi  ve bu proje üzerinden  akparti reklamı. Projenin resmi tarih ve rakamları aşagıdaki gibi. finansmanında nasıl yapıldığına ve  Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu şirketlerininde kimlere ait olduğunu bilmekte fayda var.

————

Proje, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Otoyolu işinin, Sözleşmesi’ne uygun olarak finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, İşletme Süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve Sözleşme Süresi sonunda Otoyol’un her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesi işlerinden oluşmaktadır.

Proje Modeli: Yap-İşlet-Devret

Proje’nin Toplam Yatırım Tutarı: 10.051.882.674 TL’dır.

İhale İlanı: 07 Nisan 2008

İhale Tarihi: 09 Nisan 2009

Sözleşme Tarihi: 27 Eylül 2010

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Otoyolu Projesinin ihalesi 9 Nisan 2009 tarihinde yapılmış olup, Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Ortak Girişimi tarafından verilen 22 yıl 4 ay’lık teklif ( yapım + işletme ) en iyi teklif olarak belirlenmiştir.

b>Görevli Şirket: Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nun Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işini gerçekleştirmek üzere Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Ortak Girişimi’nin ortakları tarafından 20 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da kurulmuş olan Otoyol Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi’dir.

Sözleşme Tarafları:

             İdare: Karayolları Genel Müdürlüğü

            Görevli Şirket: Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.

Sözleşme Yürürlük Tarihi: 15 Mart 2013

Sözleşme Süresi: Uygulama Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 22 Yıl 4 Ay (Yapım + İşletme)’dır.

Sözleşme Bitiş Tarihi: 15 Temmuz 2035

Yapım Süresi: Uygulama Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 Yıl’dır.

Yapım İşleri Bitiş Tarihi: 15 Mart 2020

Trafik Garantileri: Projede 4 ayrı kesim halinde trafik garantisi verilmiştir. Bu kesimler ve trafik garantileri;

1.Kesim: Gebze ““ Orhangazi için 40.000 Otomobil eşdeğer/Gün,

2.Kesim: Orhangazi ““ Bursa (Ovaakça Kavşağı) için 35.000 Otomobil eşdeğer/Gün,

3.Kesim: Bursa (Karacabey Kavşağı)- Balıkesir/Edremit ayrımı için 17.000 Otomobil eşdeğer/Gün, ve

4.Kesim: (Balıkesir ““ Edremit) ayrımı ““ İzmir için 23.000 Otomobil eşdeğer/Gün “˜dür.

indirim

indirim böyle yapılır. hemde bana özel :)

yuhhh

panama belgelerindeki vatandaş ve şirketlerimiz

Panama belgelerinde yer alan isimler basınımızda pek fazla yer bulmadı, sürekli belgeler pek çok isim var yazılıyor ama listeyi yayınlayan yer göremedim neredeyse. çıkar ilişkisi olmadıkça parası olanlar konusunda bir şeyler yazılması, gündeme getirilmesi   pek olağan değildir. basınımız kendi ülke vatandaşlarımızı gündeme getirmek yerine bu belgeler nedeniyle istifa eden yurt dışındaki kişileri gündeme getirmeyi tercih ediyor.

https://offshoreleaks.icij.org/search?c=TUR

adresinden sorgulama yapabilirsiniz

Back To Top