Skip to content

kamuda IPv6

08.12.2010 kamunın ipv6 ya geçişi planı ile ilgili bir genelde yayınlandı. geç olması hiç olmamasından iyidir diyerek polyanacılı bir tutum sergilemek ne derece doğru olur bilemiyoruz ama kamudaki ip6 geçişi ile ilgili bilgiye

www.ipv6.org.tr

adresinden erişilebilir. Geçiş planı aşağıdaki gibidir.. Eh birde Tayyip imzalı genelgede yazanları merak edenler yukarıdaki adresten veya BTK nın sitesinden erişebilirler.

Ek: Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6ya Geçiş Planı

1. Aşama (1 Ocak 2011 – 31 Ağustos 2012):

1.1. Kamu kurum ve kuruluşları  31 Mart 2011 tarihine kadar aşağıda belirtilen unsurların IPv6 desteğinin olup olmadığı  konusunda bir  envanter  çıkarma  çalışması  yapacaktır;

“¢  Üçüncü  seviye anahtarlama cihazları,

“¢  Yönlendirici cihazlar,

“¢  Güvenlik cihazları,

“¢  İnternet  üzerinden dışarıya verilen hizmetler ve bu hizmetlerin verilmesini sağlayan yazılımlar.

1.2. İlgili yazılım veya donanımın faydalı  kullanım  ömürleri göz  önünde bulundurularak IPv6 desteği bulunmayan unsurların yenilenmesi için plan yapılacak ve satın alınması  öngörülen mal veya hizmetlerin finansmanıbütçe  çalışmalarına dâhil edilecektir.

1.3. Kamu kurum ve kuruluşları  en geç  31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle IPv6 adresi ve IPv6 bağlantılarınıtemin etmiş  olacaklardır.

1.4. 31 Ağustos 2012’den sonra IPv6’yı  desteklemeyen hiçbir ağ  donanım ve yazılımına yatırım yapılmayacaktır.

1.5. Kamu kurum ve kuruluşları, bilgi işlem personelinin IPv6’ya geçiş  ve IPv6 destekli hizmetlerin verilebilmesi konusunda eğitim ihtiyaçlarını  belirleyeceklerdir. Gerekli eğitimler 1 Mart 2012 tarihine kadar tamamlanacaktır.

1.6. Kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ihtiyaçlarını  ücret mukabilinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Ulusal Akademik Ağ  ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde oluşturulacak olan  “œIPv6’ya Geçiş  Eğitimi Merkezi”nden karşılayabileceklerdir. Bu eğitimin içeriği ve programı  ULAKBİM tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.

1.7. İlgili eğitimin  “œIPv6’ya Geçiş  Eğitimi Merkezi”nden alınmadığı  hallerde, eğitim alınacak kuruluşun bilgisayar ağları  eğitimi hususunda TS EN ISO/IEC 17024 veya ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş,”œpersonel belgelendirme kuruluşu”  olması  gerekmektedir.

2. Aşama (1 Eylül 2012 – 31 Aralık 2012):

2.1. IPv6 bağlantısı  ve adresi temin eden kamu kurum ve kuruluşları  31 Aralık 2012 tarihine kadar internetüzerinden verdikleri en az bir adet hizmeti pilot uygulama olarak IPv6 destekli hale getireceklerdir.

3. Aşama (1 Ocak 2013 – 31 Ağustos 2013):

3.1. Kamu kurum ve kuruluşları  en geç  31 Ağustos 2013 tarihine kadar internet  üzerinden verdikleri kamuya açık tüm hizmetleri IPv6’yı  destekler hale getireceklerdir.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top