Skip to content

kişisel pcde mongodb ile çalışırken dosya boyutu sorunu

mongodb ile kişisel pc niz üzerinde çalışıyorsanız büyük veri dosyaları kimi zaman can sıkabiliyor. bunun için küçük boyutlu dosya kullanımını aktif etmeniz gerekmektedir.

root@cicek:/etc# sudo apt-get install mongodb

mongodb yi kurduktan sonra /etc/mongodb.conf dosyasına

root@cicek:/etc# nano mongodb.conf 
smallfiles=true

satırını ekleyerek mongodb durduyoruz

root@cicek:/etc# /etc/init.d/mongodb stop
[ ok ] Stopping mongodb (via systemctl): mongodb.service.

sonrasında /var/lib/mongodb/journal/* dizini altındaki dosyaları siliyoruz. ve mongodb yi yeniden başlatıyoruz. dosya boyutlarından görüleceği üzere oldukça fark mevcut.

root@cicek:/var/lib/mongodb/journal# ls -al
toplam 3145748
drwxr-xr-x 2 mongodb mongodb    4096 Ara 27 17:07 .
drwxr-xr-x 3 mongodb mongodb    4096 Ara 27 16:13 ..
-rw------- 1 mongodb mongodb 1073741824 Ara 27 17:07 prealloc.0
-rw------- 1 mongodb mongodb 1073741824 Ara 27 15:33 prealloc.1
-rw------- 1 mongodb mongodb 1073741824 Ara 27 15:33 prealloc.2
root@cicek:/var/lib/mongodb/journal# rm *
root@cicek:/var/lib/mongodb/journal# /etc/init.d/mongodb start
[ ok ] Starting mongodb (via systemctl): mongodb.service.
root@cicek:/var/lib/mongodb/journal# ls
prealloc.0
root@cicek:/var/lib/mongodb/journal# ls -al
toplam 393224
drwxr-xr-x 2 mongodb mongodb   4096 Ara 27 17:08 .
drwxr-xr-x 3 mongodb mongodb   4096 Ara 27 16:13 ..
-rw------- 1 mongodb nogroup 134217728 Ara 27 17:08 prealloc.0
-rw------- 1 mongodb nogroup 134217728 Ara 27 17:08 prealloc.1
-rw------- 1 mongodb nogroup 134217728 Ara 27 17:08 prealloc.2

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top